Den 10 februari 1911 samlades tretton missionsvänner hos trädgårdsmästare G. A. Gustafsson och beslöt att bilda en liten församling i Hässelby villastad. Till ordförande valdes tegelmästaren Carl Wiktorsson, till sekreterare trädgårdsmästare Carl Genitz och till kassaman trädgårdsmästare G. A. Gustafsson. Det första året höll man sina möten hemma hos varandra. Och på ett år hade missionsförsamlingen växt till 28 medlemmar.

Med hjälp av bidrag från predikant J. P. Norberg renoverades och inreddes en smidesverkstad på Berghamnsvägen 19 (nuvarande Sandviksvägen 268) till bönesal.

På detta lite suddiga flygfoto från 1923 syns missionsförsamlingens bönesal mitt i bilden. Jag har gulmarkerat huset. Det andra gula huset till höger är det gamla klassiska Jontes Café.
Den 28 januari 1912 invigdes denna nya församlingslokalen. Man kallade denna predikolokal för Missionssalen, men i folkmun fick byggnaden fortfarande kallas Smedjan.

När missionsförbundarna 1926 flyttade över till sin nybyggda missionskyrka vid Åbroddsvägen, hyrde man ut lokalerna i Smedjan till pingsförsamlingen. På så vis bildades här en utpost till Filadelfiaförsamlingen vid Rörstrandsgatan.

Lars-Erik Widell berättade: ”Pingstvännerna hade under 1940-talet denna möteslokal vid Sandviksvägen, nära korsningen med Riddersviksvägen. En av medlemmarna jobbade på kyrkogården som trädgårdsarbetare, men kallades bara för "dödgrävaren" i folkmun. Jag minns inte vad han hette.” Bild ur Hässelbys heliga bönehus.
När den nya pingstkyrkan i Solhem blev färdig på 1960-talet flyttade pingsförsamlingen all sin verksamheten dit. Den gamla bönsalen på Sandviksvägen användes sedan bara som ett förråd. Under några år hade två målare från Strandliden, Leopold Fare och Ruben Helander, sin verksamhet i lokalerna.

Det finns uppgifter om att bönehuset skulle vara samma hus som den byggtjänstbutik som idag ligger på Sandviksvägen 268. Men på det här flygfotot från 1935 ser man båda de två husen – bönehuset och byggtjänstbutiken (som då var verkstad) sida vid sida - gulmarkerade. I förgrunden syns Solbackens växthuslängor.
Bönesalen Smedjan revs någon gång i slutet av 1960-talet. Nu är det bara en skräpig obebyggd tomt. Bild från Googles.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.