Hässelby kyrksal

I början av 1900-talet var Hässelby villastad en del av Spånga församling. Närmaste statskyrka var Spånga kyrka, och dit fick man antingen ta sig med häst och vagn, alternativt med bil, eller också ta tåget till Spånga station och sedan promenera tjugo minuter. Detta var krångligt, speciellt på vintern, och villastadens invånare saknade möjligheten att hålla en gudstjänst på närmare håll.

Som ett provisorium började man därför att hålla gudstjänster i Hässelbys gamla folkskolas gymnastiksal – den skola som i dag heter Hässelby villastads skola. På söndagarna släpade man in bänkar i gymnastiksalen och lokalen kallades ”Hässelby kyrksal”.

Denna Hässelby kyrksal var sedan i många år hässelbybornas enda plats för gudstjänster, förutom baptisternas kyrkobyggnad.

Detta arrangemang i den karga, svettluktande salen var i längden ohållbar och våren 1919 samlades några hässelbybor hos komminister Axel Gewalli för att göra någonting åt saken. Man beslutade att bilda en syförening som skulle ordna basarer till förmån för en riktigt kyrkobygge i Hässelby.

Efter många års basarer med insamlande av pengar, byråkrati och slutligen byggande kunde Svenska kyrkan hösten 1939 inviga sin kyrka - Hässelby villastads kyrka, och gymnastiksalen kunde avvecklas som kyrksal, knappast saknad av någon.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.