I början av 1900-talet var Hässelby villastad en del av Spånga församling. Bilden visar den närmaste kyrka som hässelbyborna på den tiden hade. Det var Spånga kyrka, och den låg sju kilometer från Hässelby,

Dit fick man antingen ta sig med häst och vagn, alternativt med bil, eller också ta tåget till Spånga station och sedan promenera tjugo minuter. Detta var krångligt, speciellt på vintern. Därför var det inte många hässelbybor som besökte Spånga kyrka på söndagarna.

Visserligen höll Spånga församlings präster några gånger om året gudstjänster i Hässelby villastads skola, då något klassrum iordningställdes för ändamålet.
Efter framställning från församlingen förordnade Kungl. Maj:t att en komministertjänst skulle inrättas i Hässelby från den 1 januari 1918. Det blev Axel Gewalli som fick den tjänsten. Som kommunisterbostad i Hässelby inköpte Spånga församling villan Bertilsberg.

Men var skulle man hålla sina gudstjänster? Som ett provisorium inrättade man sig i Hässelbys gamla folkskolas gymnastiksal, den skola som i dag heter Hässelby villastads skola. Gymnastiksalen låg innanför de tre stora fönstren mitt på fasaden.
På detta klassfoto ser man den gamla folkskolan i Hässelby, och gymnastiksalen innanför de tre fönstren, som varje söndag gjordes om till samlingssal. Denna lokal var i många år hässelbybornas enda plats för Svenska kyrkans gudstjänster. Lokalen kallades ”Hässelby kyrksal”.

På söndagarna släpade man in bänkar i gymnastiksalen. Man hade dessutom skaffat ett litet portabelt altare med bönpall och vigselpall samt talarstol. Denna provisoriska kyrksal började användas sommaren 1918 och man höll på med denna nödlösning ända fram till 1939.
På denna familjebild ser vi Axel Gewalli med sina barn. Han blev Hässelbys komminister och höll under de första åren gudstjänsterna i ”Hässelby kyrksal”. Under åren kunde man sedan se flera olika predikanter, men Axel Gewalli var med så länge den provisoriska lokalen brukades.Detta arrangemang i den karga, svettluktande salen var dock inget som man tyckte var acceptabelt. Det var svårt att uppnå någon kyrklig stämning där bland ribbstolar och linor.

Redan under våren 1919 samlades några hässelbybor hemma hos komminister Axel Gewalli för att komma på någon bättre lösning. Man beslutade att bilda en syförening som skulle ordna basarer till förmån för ett riktigt kyrkobygge i Hässelby.
Pengar började långsamt strömma in, och på granntomten, bara några tiotal meter från den provisoriska kyrksalen i Hässelby villastads skola, kunde man så börja bygga en riktig kyrka.

Efter många års basarer med insamlande av pengar, byråkrati och slutligen byggande invigde Svenska kyrkan hösten 1939 sin kyrka - Hässelby villastads kyrka, och gymnastiksalen avvecklades som kyrksal, knappast saknad av någon.

Sista gudstjänsten i den provisoriska så kallade "Hässelby kyrksal" hölls den 23 september 1939 med Bergstrand som predikant. Veckan efter kunde man börja använda den nybyggda kyrkan i Hässelby villastad.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.