Bergskyrkan kallades på sin tid även Baptistkyrkan eller Tabernaklet.

Den 15 April 1895 bildades baptistföreningen Senapskornet. På hösten 1905 fick man en stor tomt av greve Carl Trolle-Bonde att bygga ett kapell på. Vid jultid 1905 lades grunden till kapellbygget, som uppfördes i tegel. Man hade samlat in frivilliga gåvor av de 20 medlemmarna och även andra bidrog. Det blev Hässelbys första kyrkobyggnad och fick namnet Tabernaklet.

Bilden visar kyrkobyggnaden på 1910-talet. Församlingen med alla barnen står uppställda framför porten till kyrkan.
Den 16 december 1906 kunde kapellet invigas, även om det inte var fullt färdigt. Byggmästaren, den från Skottland inflyttade D. R. Slight fick i byggarvode 735:-. Det var vid invigningen fortfarande omålat både ut- och invändigt.

Målningen med gråbeige spritputs gjordes först 1908. Huset fick då också bruna dörrar, i övrigt grå snickerier. Taket fick svart falsad plåt. De ursprungliga fönstren finns fortfarande kvar idag 2020.

Exteriören är oförändrad sedan byggnadsåret, medan interiören har byggts om. Tabernaklet hade på den tiden adressen Sturevägen 5. Kyrkan ligger fint på Hässelbys högsta punkt och synes vida omkring i villastaden.I kyrkans östra del låg en vaktmästarbostad. Bilden från 1949 visar vaktmästare Erik Widell i tabernaklets trappa, med sönerna Lars-Erik, född 1943, och Lennart, född 1947.

Lars-Erik Widell berättade, när han tänkte tillbaka på sin barndom:
Där bodde jag i vaktmästarbostaden från mars 1943 till september 1953. Mina föräldrar, Erik och Christina, var vaktmästare 1941-53, så jag var alltså vaktmästarunge i baptistkyrkan.
Innan jag föddes hade mor och far en del sommarbarn. Ett av dessa barn, Bibbi, en flicka från Stockholmstrakten, var på besök även en vinter.
En söndag när det pågick en gudstjänst, behövde mor mera ved. Hon sade till flickan att hon skulle gå runt huset till huvudentrén, gå in i kyrkan fram till far som satt på en bestämd plats längst bak och viska i hans öra att han skulle bära upp lite ved till henne.
Istället för att göra som blivit tillsagd, gick hon nerför trapporna, direkt in i kyrkan, ställde sig bredvid altaret och skrek: ”Farbror Erik, du ska hämta ved till tant Stina!”
1908 tog man steget fullt ut att bilda en församling, och av 15 personer bildades Hässelby Baptistförsamling.
Församlingen växte, bl.a. genom en omfattande söndagsskoleverksamhet. På 1960-talet hade församlingen runt 130 medlemmar. Sedan sjönk antalet till omkring 30 medlemmar.
1918 fick Tabermaklet elektricitet och 1939 installerades vatten och avlopp.
Under 1940-talet var Valter Berggren pastor i kyrkan. Det var en idog man som på sin lediga dag, måndagen, kunde ses komma cyklande med en grep på pakethållaren. Då visste man att det var måndag och att han var på väg att hjälpa någon trädgårdsmästare med ett dagsverk.
Vaktmästarbostadens telefon hade gemensam linje med församlingens telefon. Under andra världskriget hade militären monterat upp en mast i kyrkans torn, då det var den högsta punkten i omgivningen. När de kommunicerade i sin radio och använde masten fick kyrkan inte använda telefonen, då deras radiokontakter gick via samma ledningar.
Fotograf Stig Forslund 1980.Hösten 1953 genomfördes en omfattande restaurering. Värmeledning drogs in, både den större och den mindre salen målades om och köket moderniserades.

Lars-Erik Widell berättade vidare om sin barndom:
Jag minns restaureringen av bergskyrkan 1953. Man bröt upp golvet i lilla salen, som låg bakom talarstolen. Upp hoppade då två råttor. Jag minns hur snickaren Åkerlund jagade dem med en kofot, men de försvann snabbt undan.
I och med restaureringen byttes vedspisen i vårt kök ut till en elektrisk spis. Innan dess hade vi haft ett torrdass, som låg bakom kyrkan i ett uthus, där vi även hade vedbod och kolkällare . Före restaureringen hade vi nämligen kolkaminer som värmekällor.
Köket på nedre planet delades av med en mellanvägg, så att en toalett kunde byggas. I andra ändan på köket, tog man upp ett hål i cementväggen och skapade en serveringslucka, genom vilken man från "lilla salen" kunde hämta kak- och bullfaten (vilket var en stor nymodighet på den tiden).
Alla utrymmen målades om, så även stora kyrksalen, där man i fonden hade en speciell sorts målning på kanterna, vilken nu vid senare reparationer tyvärr förstörts. Det var en "marmorering" som ytterst få kunde göra skickligt.
Foto: Henrik Henrikson 2002.
Lars-Erik Widell berättade mer om sin tid som barn till vaktmästaren i Tabernaklet på 1940-talet:
Trädgården var inte stor, där fanns bara tre träd, ett plommon och två körsbärs. Far gjorde en gång i ordning en fågelholk där han hade monterat in ett litet fönster i baksidan. Han monterade holken utanför köksfönstret så att vi tre barn kunde se fågelungarna där inne i holken.
Foto: Henrik Henrikson 2012.
Lars-Erik Widell:
Under 1940-talet var det tre sammankomster varje söndag i Bergskyrkan. Först var det söndagsskola med många klasser. Den pågick i en timme och startade 09.30. Söndagsskoleföreståndaren var i 60-årsåldern och hette Wikstrand.
Efter en halvtimmes paus var det dags för förmiddagsmöte kl. 11.00 och klockan 18.00 var det kvällsmöte.
Under gudstjänsterna blev vi barn tillsagda att hålla oss tysta, så att vi inte störde dem nere i kyrkan.
Under pausen mellan söndagsskolan och förmiddagsmötet kom söndagsskolans lärare upp till vaktmästarfamiljen och drack förmiddagskaffe.
En söndag frågade Wikstrand mig varför jag inte börjat i söndagsskolan än. Det var vanligt att man gjorde det i min ålder.
”Jag kan inte komma nerför trappan själv”, svarade jag, som just fyllt 4 år. Det fanns nämligen på den tiden ingen ledstång att hålla sig i.
”Det ska jag lära dig – Du gör bara så här”, sade Wikstrand och satte sig i trappen och åkte på ändan hela vägen ner till nedre planet. Det hör till saken att Wikstrand var klädd i en fin mörk kostym vid tillfället.
Foto: Henrik Henrikson 2003.
Kyrkan, som på den tiden fortfarande kallades Tabernaklet, ligger i Kråkvickersgränd, en vägstump vid Brändövägen.

1964 fick kyrkan piporgel.
1968 fick kyrkan nya bänkar.
1981 renoverades kyrkan. Inuti är den fyrkantiga byggnaden restaurerad av konstnär Gunnar Sundman.

På bilden håller Lennart Alverbäck en predikan.
Foto: Henrik Henrikson 2003.
Baptistkyrkan i Hässelby villastad bytte sedan namn till ”Bergskyrkan”. Motiveringen var att man vill bredda verksamheten.
Foto: Henrik Henrikson.
Bergskyrkan i Hässelby firade 100-årsjubileum år 2006. Bild från läktaren över lokalen under den del av programmet då Lennart Alverbäck talade om scoutverksamheten.
Foto: Ulla Widell 2006.Den 6 juni 2006 var kyrkan med på nationaldagens firande på Skansen. Representanter för kyrkan tog då emot en fana ur kungens hand.
Pastor George Kjellberg berättade:
”Det gick bra. Det var nervöst innan, men kungen är ju van att ta folk och uppmanade oss vid överlämnandet att vi skulle vårda fanan väl. Vi svarade tack konungen. Det kändes väldigt speciellt. Det är ju inte varje dag man umgås med kungen. Det var en hedersbetygelse – en ära. Och något som vi kan plocka fram vid festliga tillfällen.”

Joel visar på bilden upp den skylt Bergskyrkan fick på Skansen i samband med att man mottog Sveriges flagga av kungen.
Foto: Ulla Widell 2006.
Bild över möteslokalen under 100-årajubileet, tagen från läktaren. Till firandet kom ett hundratal personer från olika delar av landet. - Det blev en riktigt fin högtid, berättar Börje Norlén som var en av församlingens nyare medlemmar.
Foto: Ulla Widell 2006.Sextetten ”Ungdomssångarna” återuppstod kvällen till ära. I bakre raden står från vänster: Börje Jämtbäck, Bo Johansson och Bengt Jansson. I främre raden står från vänster: Gudrun Bengter, Maj Jansson och Siv Jämtbäck.
Foto: Ulla Widell 2006.Vårdkasekyrkan i Skälby tillkom 1970 som ett resultat av Hässelby Baptistförsamlings mångåriga ”utpost-verksamhet” i Barkarby-Skälby. Efter 35 år upphörde Vårdkasekyrkans verksamhet och Bengt Jansson överlämnade nu vid 100-årsjubileet till ”moderför-samlingen” Bergskyrkan som gåva det kors som tidigare funnits i Vårdkasekyrkan.
Foto: Ulla Widell 2006.En stämningsfull vinterbild där Bergskyrkans kors blänker fint bland de frostvita träden.
Foto: Hasse Ekman.I juli 2012 övertogs kyrkan av församlingen New Life i Stockholm under medverkan av Evangeliska Frikyrkan , som har en speciell förortssatsning i Stockholm.
Foto: Henrik Henrikson.Man har tagit bort texten Bergskyrkan på ingångsgaveln, och i stället har man tillverkat en lite hemgjord skylt nere vid anslagstavlan.
Bilder från New Life.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.