Viveka Trolles gränd
Text och foto (om inte annat anges): Henrik Henrikson
skrivet december 2016

Viveka Trolles gränd är en 230 meter lång återvändsgata i Hässelby gård, strax norr om tunnelbanan.
Vägskylten varnar för levande barn.
Man får hoppas att de så skall förbli.


Viveka Trolle var maka till riksrådet Gustav Bonde den yngre. Hon levde mellan 1682 – 1764. Det var stor åldersskillnad mellan de två. Viveka var 39 år yngre än Gustav (bild från historiskt arkiv).


Trots den stora åldersskillnaden mellan makarna blev äktenskapet lyckligt. Det varade i över 24 år och makarna fick tre barn, samtliga födda på Hässelby. När Gustav Bonde dog flyttade Viveka till Trolleholm i Skåne, men hon släppte inte intresset för Hässelby. Hon brevväxlade flitigt med sin sonson Gustav Trolle-Bonde, som en tid arrenderade Hässelby (bild från historiskt arkiv).
Viveka Trolles gränd ligger på en höjd som en ointaglig borg med skogsvegetation helt runt om.
Likt en vindbrygga som leder in i borgen går Viveka Trolles gränd över tunnelbanan på en viadukt.

Från början var det tänkt att tunnelbanan skulle gå i en tunnel genom berget under Viveka Trolles gränd.
Senare ändrade man sig och lät spåret gå i ett schakt genom berget i stället, så som det idag blev
(bild från Hitta.se).


Viveka Trolles gränd startar från Maltesholmsvägen
och i början av vägen ligger en inhägnad parkering på vänster sida.


Utanför entrén till port 8 finns denna lilla metallskulptur på en stensockel föreställande en lite förskrämd katt.
Den är gjord av Erik Åkerlund 1997.

I detta hus låg från början Hässelby gårds pensionärshem med 78 enrumslägenheter. Rumsvärmen kom från värmeslingor i golvet, så det var skönt att gå omkring på de varma golven.
I bottenvåningen låt på 1970-talet en damfrisering.Inne i samma port kan man finna detta konstnärligt utsmyckade trapphus.

Som ett exempel på de pensionärer som fick flytta in i detta pensionärshem kan vi nämna fru Sofia Vilhelmina Tillberg. I åttio år hade hon bott i dragiga statarstugor på gårdar runt omkring i Uppland, men så 1957 fick hon flytta in i en ultramodern etta med elegant lilleputtkök, ljusgrönt badrum och solig balkong i det nya pensionärshuset vid Viveka Trolles gränd 8.
Hon och 77 andra åldringar fick varsin enrumslägenhet i 9-våningarshuset.

1996 byggdes huset om till större lägenheter för vanliga hyresgäster.


Här kan man finna gamla, ibland slitna, detaljer i husens arkitektur.
Viveka Trolles gränd fick sitt namn godkänt av Stadskollegiet den 14 januari 1954.

Staffan Hallerstam var en barnskådespelare.
Han föddes 21 maj 1957 i Stockholm, och vid den tiden flyttade familjen ut till Hässelby från en omodern lägenhet på söder.
Staffan med sina föräldrar och syster på bodde på Viveca Trolles Gränd nr 7, 3 trappor.

Som barn medverkade han bl.a. som lillvärd i Hylands Hörna.
Hallerstam inledde sin TV-karriär som barnskådespelare i ungdomsserierna Kullamannen (1967),
Kråkguldet (1969) och Stora skälvan (1972).
I TV-serien Pippi Långstrump spelade han mobbaren Benke (i avsnittet "Pippi är sakletare och går på kalas")
och i långfilmen Pippi Långstrump på de sju haven hade han 1970 rollen som Marko (bild från filmen).


Här ser man hela bebyggelsen på Viveka Trolles gränd
– de tre höga punkthusen i ljus puts och de två längorna med trevånings smalhus i brunbeige puts.

Hus nr 1 följer bergets nivåskillnader med huskroppen och ligger nästan jäms med tunnelbanespåret i söder.
Hus 2 och 3 som är sammanbyggda med förskjutna gavlar ligger med långsidan åt centrumet i väst.
Säckgatans återvändsplats finns framför hus 3. Husens balkonger vetter inte mot gården utan mot centrumet eller mot tunnelbanespåret.
På andra sidan gatan ligger de tre punkthusen med 8 - 9 våningar.

Husen byggdes 1955. Trappor leder ner till Hässelby gårds centrum.

I en port hittade jag detta klotter på väggen.
Felstavningen blev inte mycket bättre av ett försök att rätta till det hela. Det var nog tänkt att det skulle står Giftfria skolor.


På slänten, intill trapporna ner till centrumanläggningen kan man se rester efter någon koloniodling med bord och bänkar.
Eller har det varit en boule-bana?
Dessutom finns det kvar ett litet fruktträd intill husväggen.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.