Stallpojksbacken
Text och foto: Henrik Henrikson
skrivet december 2016

Stallpojksbacken är en 200 meter lång väg mellan Astrakangatan och Loviselundsvägen.
Den anlades 1955.

En stallpojke var förr en yngre grabb, vilken tjänstgjorde som hjälpreda i ett större stall, även kallad stallgosse.Stallpojksbacken är en obebyggd väg som drar fram i en S-formad sträckning.

På östra sidan ligger Hässelby gårds IP, numera kallad Hässelby gårds bollplan.


På nätstängslet till fotbollsplanen har någon placerat detta hantverk.
Det är till minne av det i somras utförda terrordådet, när en vettvilling dödade 50 personer på en gayklubb i Orlando.

En av radhusägarna på Loviselundsvägen har ordnat det så fiffigt att han har sin garageinfart från Stallpojksbacken,
vilken till och med har en egen adress, Stallpojksbacken 12.


Gatan ligger tämligen avsides och ödsligt, vilket kan göra det extra lockande för förvirrade själar att demolera bilar på olika sätt.
Det är mer än en gång som någon har totalkvaddat bilar vilka parkerats utmed denna vägstump.

På den obebyggda tomten i hörnet Stallpojksbacken – Loviselundsvägen är det i dag en liten skogsdunge med uppväxta tallar och lövträd samt en och annan bergknalle.

Där planerar man att bygga ett lamellhus i fyra våningar, innehållande 50 lägenheter. Huset beräknas vara klart för inflyttning 2021.

”Vår vision med projektet är att skapa hem där det är lätt att leva, samla kraft och njuta. Vägen dit sker i nära dialog med våra intressenter för projektet.”, berättar en representant för byggbolaget.


Ett farthinder i form av en avsmalning med fyra grindstolpar av sten finns mitt på Stallpojksbacken,
just där gatan korsas av ett livligt trafikerat gång- och cykelstråk.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.