ABCA

skrivet november 2016

Stallknektsgränd är en liten återvändsgata som ligger i radhusområdet i norra Hässelby gård.

Stallknektsgränd anlades 1955 och är 110 meter lång.
På detta flygfoto från 1959 ser man gränden till vänster i bild.

Stallknekt är den lite föråldrade benämningen på en person som sköter hästarna i stallet.


Varje radhus har en spännande planlösning med fyra förskjutna etageplan.

Radhusen har på entrésidan stora gräsbevuxna förgårdar med prydnadsbuskar och mindre lövträd.
Häckar och staket åtskiljer tomterna. På enstaka förgårdar finns mindre bodar eller lekstugor.
I de flesta finns en gång till entrén belagd med betong- eller stenplattor.
Mot gatan finns en låg mur av öländsk kalksten, som på den här bilden nästan är helt täckt av snö.


Radhuslängan längst in på gatan uppfördes ursprungligen med en enda våning mot gatan, som man kan se på detta flygfoto.

Bilden nedanför visar samma radhuslänga idag. Här kan man se att byggnadskroppen mot gatan har byggts på med en våning.


Interiören i radhusen är ljus och luftig,
men det kan bli många trappsteg mellan de olika etageplanen.
Baksidan av husen, den sida som vetter mot en parkväg.

När jag besökte Stallknektsgränd för att ta dessa bilder hamnade jag mitt i ett snöoväder.
Det är därför bilderna blivit lite snöiga och diffusa.Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.