Remontgatan
Text: Henrik Henrikson
Foto, utom kartor : Henrik Henrikson
skrivet oktober 2016

Remontgatan är en av de små sidogatorna till Friherregatan i västra Hässelby gård,
där man finner ett stort radhusområde.

I juni 1954 ritade man ut den 100 meter långa gatan
och hur radhusen skulle placeras utmed gatan.

På en karta av idag kan man se att radhusen placerades i stort sett som de ursprungliga planerna var
– åtta hus på norra sidan och nio söder om gatan,
plus ett par garagebyggnader utmed Friherregatan.

I februari 1955 fastställdes att den korta gatan skulle ha namnet Remontgatan.

Remont betyder en ung ridhäst som förr i tiden tränades för tjänst inom armén.
På bilden syns en parkväg på baksidan av radhusen på Remontgatan.

Remontgatan ingår i det radhusområde som kallas Hässelby gård IX.
Husen byggdes 1958. Under byggnadstiden ställde staden ett byggnadskreditiv till förfogande.
Allt byggnadsmaterial liksom alla el- och rörinstallationer, betalas ur kreditivet.
Då radhuset var färdigt bytes kreditivet ut mot lån upp till 90% av byggnadsvärdet.
Övriga 10% bidrog byggaren själv med genom sitt eget arbete.

Detta betydde dock inte, att han som byggde sitt radhus slapp ifrån alla kontantutlägg.
För det första skulle han vid kontraktsskrivningen betala 500 kronor för tomthyra under byggnadsåret, lagfart m.m.
Vidare fick han givetvis räkna med vissa utgifter för redskap, förvaringsskjul och annat.
Sedan skulle han fixa till själva tomten, och det kostade ju en hel del, som inte ingick i kalkylen.


En annons från 1996 visar att
ett av radhusen på Remontgatan då kunde gå för 650.000 kronor.

I denna annons från år 2000
bjöds ett radhus på Remontgatan ut för 1.050.000 kronor.


I dag är radhusen utmed Remontgatan en idyll
med små täppor både på framsidan som baksidan av bostäderna.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.