Lövstavägen
Text och foto: Henrik Henrikson
skrivet augusti 2016

Denna väg, som utgör Hässelby gårds nordöstra gräns byggdes på 1930-talet som beredskapsarbete.
Den 1 september 1965 bestämdes att Bergslagsvägen väster om Bergslagsplan skulle heta Lövstavägen.
Den del av Lövstavägen som är Hässelby gårds gräns, är 1,63 km lång - alltså stadsdelens längsta gata.

Ett flygfoto från 1950. Jag har markerat Hässelby slott och Vinsta gård.
Man ser Lövstavägen tvärs över bilden bort till Hässelby villastad, där vägen slutade i en tvär sväng.
På den tiden var det nästan ingen bebyggelse i detta område, varken i Hässelby gård, Vinsta eller Vällingby.
Rondellen vid Bergslagsplan hade heller inte byggts.

Denna karta visar samma område av 2016.
Här syns den del av Lövstavägen som är Hässelby gårds norra gräns - från Bergslagsplan i öster till Skattegårdsvägen i väster.

Den del av Lövstavägens vägbana där biltrafiken går från villastaden in mot stan tillhör Hässelby gård.
Den andra vägbanan där trafiken ut från stan går tillhör Vinsta.


En bild från 1969 som jag tagit uppifrån Johannelundstoppen, så då var en populär skidbacke vintertid.
I bakgrunden ser man Lövstavägen och en skymt av Astrakangatan.
Här ligger numera bostadshus på båda sidorna av Lövstavägen.

Denna bild, som jag tog 2006, visar hur Lövstavägen då moderniserades och utrustades med nya gångvägar och cykelbanor.
Sträckan kallades då Lövsta Allé.

Efter 2005 har det ena bostadsområdet efter det andra vuxit upp tätt intill trafikleden Lövstavägen.

När man på 1900-talet satte en ära i att inte bygga bostäder nära trafikleder,
så anser man idag att det är okay att uppföra nya bostadshus utmed hårt trafikerade vägar.
Men ingen av bostadshusen ligger direkt vid Lövstavägen, utan de är placerade utmed nyanlagda lokalgator.


År 2016 har halva vägbanan av Lövstavägen tillfälligt stängts av,
då man här anlägger en räddningsgata upp till tunnelbanestationen Johannelund.

Dessutom föstärks Lövstavägen då ett par tunnlar ska sprängas ut en liten bit ner i marken.
Det är på- och avfarterna till Förbifart Stockholm som ska passera precis här under.
Tusen borrhål har gjorts och sedan ska betong tryckas ner i dessa.
Till hösten 2016 blir det andra halvan av vägen avstängd för att få samma behandling..Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.