Loviselundsvägen
Text: Henrik Henrikson
Foto (färg): Henrik Henrikson
Foto (svartvitt): Dagens Nyheter, privat, L H Ronninger
skrivet juli 2016

Loviselundsvägens bostadshus är byggda i gult tegel - den i mitt tycke finaste fasadbeklädnad som finns.

Gatan är 950 meter inom Hässelby gård, sedan fortsätter den lika långt in i Hässelby villastad.

Namnet Loviselundsgatan antog av Hässelby municipalfullmäktige den 19 januari 1925 åt en väg inom det dåvarande samhället.
Det är denna väg som sedan förlängdes in i stadsdelen Hässelby gård omkring 1950.

Vid Loviselundsvägen låg torpet Loviselund. Därav namnet...
På denna ritning från februari 1953 ser man de första utkasten till bebyggelsen utmed Loviselundsvägen.

När en namnberedning 1952 diskuterade namnen på de nya tunnelbanestationerna
utanför Vällingby var förslagen Hässelby gård och Loviselund.
Någon kommenterade då att Loviselund var ett pignamn,
och kunde inte godkännas för en tunnelbanestation eller en stadsdel.
Men en väg dög namnet till...

I början av Loviselundsvägen ligger kvarteret Säteritaket.
Bilden är tagen från perrongen på Hässelby gårds tunnelbanestation när kvarteret Säteritaket byggdes 2004.
Ett 100-tal bostäder byggdes i kvarteret Säteritaket som utgör porten till Hässelby Gårds centrum.
Kvarteret består av två- och niovåningshus samlade kring en gård.
Husen placerades så att de blir solbelysta och bullerskyddade mot omgivande tunnelbane- och biltrafik.

De första hyresgästerna flyttade in våren 2006.


Inne på gården i kvarteret Säteritaket är det en riktig idyll skyddad från trafiken utanför.

Men lite problem har man haft med denna gård. Eftersom ett garage ligger under så kan det tyvärr inte växa några träd på gården. Man har dessutom fått gräva upp gården ett flertal gånger på grund av vattenläckor.


Fondbersånstrappan vid Loviselundsvägen rustades upp 2004.
Trappan fick ordentliga räcken och i den långa trappan anlade man en viloplats på halva vägen.
De tidigare sittplatserna ovanför trappan togs bort och ersattes med en planteringsyta.
Trappan fick då också ny belysning.
Denna bild tog jag i april 2013.
Man höll på att byta ut balkongräckena på husen utmed vägen.
De tidigare balkongerna var mörkgröna. Nu skulle de bli nya, luftiga balkonger.
Hösten 1955 hade man inte hunnit bygga färdigt skolorna i Hässelby gård och strand,
och man tvingades öppna provisoriska klassrum runt omkring i bostadsområdena.

Här vid Loviselundsvägen 22 hade man sex klassrum i källaren.
Barnen kom till sina klassrum genom att passera hyresgästernas matkällare.
Huset var inte färdigbyggt, så barnen fick ta sig fram mellan diverse byggnadsbråte.

Bilden visar en pojke med en skylt som skulle visa barnen till klassrummen nere i bottenvåningen.

Alla sex klassrummen låg mot norr och de nybyggda betongväggarna som inte hade torkat ännu gjorde att luften i lokalerna var kall och rå.
Trots sensommarens värme fick man i början av höstterminen ha värmeelementen påslagna för fullt.

En av lärarinnorna berättar:
”Jag blev en smula överraskad när jag fick besked om det här provisoriet, men det ska väl gå det här också. Om jag åtminstone hade fått min svarta tavla, och en krok att hänga ytterkläderna på – och om inte klassrummet vore genomgångsrum till en annan klass. Nå, det ska väl gå det här också...”


Så här kunde det se ut på en lekskola på Loviselundsvägen 1961, när fröken samlat alla barnen för en liten fingerövning.
Bilden är inskickad av Anders Nilsson.
Hässelbygårdsskolan ligger vid Loviselundsvägen.
Denna bild från augusti 1957 visar bygget av skolan.
Bilden är tagen av min f. arbetskollega Lars Herman Ronninger.
Hässelbygårdsskolan hette från början Centralskolan.
Jag gick där i tredje klass när skollokalerna var alldeles nybyggda, och färgen inte hade torkat ännu.
I denna vildvuxna skogsdunge vid Loviselundsvägen 40 planerade Stadsbyggnadkontoret 2013 ett nybygge
av ett fyravåningarshus med 48 lägenheter.
Eftersom huset skulle vara i vägen för infarten till fotbollsplanen strax bakom behövdes det vidare studier av detaljer.
Så här skulle detta hus ligga på hörntomten Loviselundsvägen och Stallpojksbacken.

Byggplanerna fortskrev under 2013, men sen blev det alldeles tyst. Jag måste ha missat något, men nu verkar alla byggplaner på denna tomt helt skrinlagda.

Och dungen står kvar.

På 1960-talet var Hässelby gårds bollplan, som då kallades Hässelby nya IP,
en grusplan - en flitigt besökt träffpunkt för traktens spelsugna grabbar.

Under våren 2004 fick planen nytt konstgräs, belysning och omklädningsrum.
Det är nu en plan i fullständig storlek för 11- och 7-mannaspel.

En domare berättade 2005:

"Jag dömde en match ute på den mycket trevliga konstgräsplanen i Hässelby gård en sen onsdag kväll, en match mellan pojkar AIK och BP.

Matchen börjar hårt från början, men jag ger mej fan på att jag inte ska tappa matchen och dömer några snabba frisparkar redan i ett tidigt skede. Den blir många långbollar och spelet går som ett flipperspel mellan lagen och det droppar svett från min nästa och panna. Men jag hänger trots det med och försöker hålla mej så jag ser offside linjen.
Men jag tror inte att lagen alls gillar mej som domare eftersom de blir ganska arga när bollen tar några gånger på handen.

Inte blir matchen bättre av att 5-7 ungdomar i publiken börjar skrika på mej och störa lagen. Så jag får be dem att ställa sig på andra sidan planen. Personerna verkar bara heja på en i BP:s lag och jag får höra att jag både är en razist (trots att AIK hade mer svarta än BP) och jag fick frågan om jag knarkar.

Men fem gula kort och en straff senare, det vill säga då jag tar pipan till munnen och blåser av matchen, kommer båda lagens tränare fram till mig och säger att jag är den bästa domaren de har haft denna säsong och att jag måste ha en otrolig kondition.

Så klart blir man glad av detta."

Efter bollplanen går Loviselundsvägen in i ett radhusområde.
Dessa ritades av Jon Höjer och Sture Ljungqvist och uppfördes som självbyggen mellan 1956-59.
Under åren har fler av radhusen kompletterats med olika uthus.
Ursprungligen var radhusens bottenvåning och gavlar putsade och övervåningen klädd med cementfiberplattor (Sidiplattor i olika nyanser). Taktäckningsmaterialet var ursprungligen svart eternitskiffer eller korrugerad eternit.

Numera är merparten av radhusen i områdena förändrade genom om- och tillbyggnader.

Där Friherregatan åter ansluter till Loviselundsvägen ligger i hörnet två fina villor, som också faktiskt ligger i stadsdelen Hässelby gård.

Men efter det sträcker sig Loviselundsvägen in i villastaden, och det är en annan historia.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.