Liljeörnsgränd
Text och foto (utom flygfoton): Henrik Henrikson
skrivet juli 2016

Detta är en av Hässelby gårds nyaste gator.
Liljeörnsgränd kom till 2007. Det är en återvändsgata ansluten till Liljeörnsgatan, därav namnet.

När jag tog denna bild 2016 var husen endast åtta år gamla, men portpartiet verkar redan angripet av fukt nedtill. Inte den bästa kvalitén.


På detta flygfoto från 1957 ser man det trekantiga fält mellan Lövstavägen
och Astrakangatan, där man 50 år senare anlade Liljeörnsgränd och byggde det intilliggande bostadsområdet.

Bostadsrättsföreningen Salongen består av fyra hus, men det är bara de två husen, vilka syns på bilden, som ligger utmed Liljeörnsgränd. Gränden går framför husens portar.

Liljeörnsgränd går parallellt med Lövstavägen, som syns i förgrunden på bilden.


På baksidan av husen ligger en lummig gård mellan husen.
Där hörs inte trafikbruset och det råder ett lugn i den lilla gårdsparken.

De två husen på Liljeörnsgränd har tillsammans fem portar, och inflyttningen skedde 2008.

På denna karta ser man att Liljeörnsgränd inte riktigt har status som gata,
utan är egentligen bara en bilinfart till husens portar.

Till vänster de två husen som ligger på Liljeörnsgränd. Till höger kan man skymta bostadshusen som ligger i Vinsta på andra sidan Lövstavägen.

Här ser man den nybyggda Liljeörnsgränd och de två husen som ligger utmed gränden uppifrån.
Jag har markerat Liljeörnsgränd med gult.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.