Kavaljersstigen
Text och färgfoto: Henrik Henrikson
skrivet maj 2016

1954 hade man kommit så här långt med byggnationen av bostadshusen på Kavaljersstigen. Dessa hus byggdes innan tunnelbanan gick ut till Hässelby, så byggnadsarbetarna bussades fram och tillbaka från Brommaplan varje morgon och kväll.

Redan i december 1954 hade den första hyresgästen flyttat in. Under 1955 flyttade de övriga hyresgästerna in.

(Bild: Togo Danielsson Bygg AB)

Så här ser samma hus ut i dag.
Kavaljersstigen är en 100 meter lång återvändsgata på en höjd med trevånings lamellhus utmed båda sidorna.
Det ryms 62 lägenheter i dessa hus.

Denna bild från 1959 visar några av de hundratalet barn som på den tiden bodde på Kavaljersstigen.

Bilden är troligen tagen av en av de fotografer som gick omkring på gårdarna i de nybyggda områdena och tog bilder av barnen,
bilder som föräldrarna sedan kunde få köpa.
Så här efteråt utgör dessa bilder ett tidsdokument som visar bland annat hur barnen var klädda och hur bostadsområdena såg ut.
Till höger skymtar till och med en trasig trehjuling.
(Bilden inskickad av L. Karlsson, som på den tiden växte upp på Kavaljersstigen).


Kavaljersstigen är i praktiken en lugn gård med trevåningshus på sidorna och ett femvånings punkthus längst in.

Namnet har anknytning till den tid då man på godset Hässelby hade hästar som drog herrskapets vagnar.
Kavaljer betydde från början hästskötare, men numera avses snarare manligt sällskap till en dam.


Höghuset längst in på Kavaljersstigen har, likt de övriga husen utmed gatan, originalportarna kvar,
men balkongerna ser ut att ha blivit utbytta någon gång under årens lopp.

En gammal rostig piskställning står kvar som ett minne från den tiden
då man varje lördag släpade ut alla trasmattor och piskade dem fria från damm och grus.

I början, innan stadsdelens affärscentrum var byggt,
och det var långt till närmaste butik,
hade Metrobutiken på Ormängstorget
en brevlåda uppsatt på Kavaljerstigen,
där husmödrarna kunde lägga sina beställningar.

Detta är en sådan rekvisition, som jag fått av en kvinna,
som bodde på Kavaljersstigen.
På den beställningen fyllde man i namn och adress,
samt de varor man ville få hemsända.

Maten från Metrobutiken och Stockholmsbagaren
levererades tre gånger i veckan.

Här kan man se vilket sortiment butiken kunde tillhandahålla.
Det nämns inget om grönsaker, förutom konserverade på burk,
men man stoltserar med att man kan leverera färsk fisk.

Egentligen är det faktiskt denna 200 meter långa gångväg,
vilken går i en båge genom en park på bostadshusens baksida,
som har det officiella namnet Kavaljersstigen.

På denna tomtkarta från 1984 över området syns tydligt att det är gångvägen,
som går från Enspännargatan i en vid båge tillbaka till Enspännargatan, som har namnet Kavaljersstigen.

Den "riktiga" Kavaljerstigen, som går upp i kvarteret Blindfönstret,
är inte ens utsatt på denna karta.


På dagens karta har återvändsgatan kommit på sin rättmätiga plats med namn och allt,
men gångvägen, som jag markerat med rött, kallas fortfarande också Kavaljersstigen, vilket kan verka lite förvirrande.

Som ett bevis på att parkvägen fortfarande heter Kavaljersstigen är denna bild från våren 2015,
då man hade rörarbeten utmed gångvägen.

Så det finns alltså två Kavaljersstigar i Hässelby gård.Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.