Hundlokegränd
Text och färgfoto: Henrik Henrikson
skrivet maj 2016


På det här flygfotot från 1950-tal ser man i förgrunden radhusområdet vid Astrakangatan.
Den breda vägen är Lövstavägen, och bortom den växthusanläggningar.
I skogspartiet hitom Lövstavägen håller man nu – 2016 – på med att bygga ett bostadsområde.
Den nya lokalgatan, som dessa nybyggda hus ska ligga utmed, ska få namnet Hundlokegränd. Det är Hässelby gårds nyaste gata.


Det är utmed skogspartiet till vänster om Lövstavägen som det ska bli ett nytt bostadsområde.
Bilden från 2013 visar hur området såg ut innan man började bygget, och den är tagen från gångbron över Lövstavägen.


Samma område två år senare.
Byggnadsarbetena har ännu inte kommit igång.


Området som de 234 bostäderna ska ligga i har fått namnet Skogsstjärnan.
Ett namn som har gett upphov till en del roliga kommentarer. Man brukar ju kalla hembränd sprit för just Skogsstjärnan.


Hösten 2015 hade man så sakteliga kommit igång med de första markarbetena i det nya bostadsområdet.
Hundlokegränd ska gå parallellt med Lövstavägen.


Detta är IKANO´s bild av hur husen ska komma se ut när de blir färdigbyggda.
Det ska bli både bostadsrätter och hyresrätter.


I januari 2016 har man ännu inte kommit igång med själva husbygget. Det ska vara klart om ett år. Kan man verkligen hinna med det?

I april 2016 insåg man på stadsbyggnadsnämnden att Skogsstjärnan var ett olyckligt namn på ett bostadskvarter
och man bytte ut namnet till Hundlokan. Och lokalgatan fick namnet Hundlokegränd.
Så detta är Hässelby gårds yngsta gata – en månad gammal.Men på stadens kartor har man faktiskt redan lyckats klämma in Hundlokegränd,
även om namnet på kartan råkat komma på den gångväg, som nu är ersatt av den nya lokalgatan.


På denna bild, som jag fotograferade i maj 2016, ser man till vänster den nya gatan Hundlokegränd, som går parallellt med Lövstavägen.
Husen däremot har man inte riktigt kommit igång med ännu.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.