Hässelby Torg
Text: Henrik Henrikson
Färgfoton : Henrik Henrikson
skrivet september 2016

Hässelby Torg är egentligen adressen för nästan hela Hässelby gårds centrum med alla butikerna,
men även två bostadshus fanns på denna adress: Hässelby Torg 2 och 12.
Här ska jag berätta lite om höghuset på Hässelby Torg 2.

(Det övriga affärscentrumet får komma med i någon annan framtida artikel.)


På denna kart från 1984 ser man kvarteret Fritrappan, där höghuset Hässelby Torg 2 ligger.


Denna bild av Sune Sundahl visar hur långt bygget av höghuset på Hässelby Torg 2 hade kommit 1956.

Där finner vi idag bostadsrättsföreningen Taklisten, bestående av 140-tal lägenheter (fördelade på tre höghus, varav de andra två husen, som skymtar i bakgrunden på bilden, ligger på Astrakangatan).

Huset har två hissar.Denna bild tog Sune Sundahl två år senare - 1958.
Nu är huset färdigbyggt och inflyttat.
Denna fina bild från 1957 har Rune Tillstam bidragit med.
Höghuset Hässelby Torg 2 syns längst till höger.

Bygget av centrumanläggningen har ännu inte kommit igång.
Den runda byggnaden mitt i bilden är den provisoriska bijetthallen för tunnelbanan.


På denna bild från 1958, fotograferad av Sune Sundahl, syns hur man bygger vidare tunnelbanan mot Hässelby strand.
Hässelby torg 2 är höghuset till höger på bilden.


Omslagsbilden till min bok ”Hässelby gård då och nu” visar exakt samma motiv, fast nästan 50 år senare.
I bottenvåningen av höghuset på Hässelby Torg 2 finns flera butikslokaler.
I början låg Förenade tvätt i lokalen längst till vänster.
I mitten av 1970-talet flyttade Vällingby Låsservice in i lokalen,
efter att tidigare haft sin verksamhet i husets källare från 1967, det år då låsföretaget etablerades.
År 2001 öppnade ett kafé i lokalerna, som 2004 ersattes av Sushi Osaka.

Martens Dam & Barnkonfektion hade också i början sin butik här.
Under våren 1965 flyttade de till det då nybyggda karthuset i andra änden av centrumet.
Då flyttade AB Hässelby Gårds El in i lokalen.
År 2001 flyttade Vällingby Låsservice in från den intilliggande lokalen. Man övertog en del elprodukter från den föregående butiken.
I den tredje lokalen längst till höger låg Viva Radio på 1970 - 1980-talet.
Sedan flyttade Anita´s Hårstia in där.
En våning upp hade Spånga Backlura Glasmästeri sin lokal, men den butiken hade adress Maltesholmsvägen.

Denna bild från 2007 är unik. Här kan man se hur skylten till Anita´s Hårstia såg ut innan den gick sönder.


Butikerna idag, 2016, är Sushi Osaka, Vällingby Låsservice AB och Anita´s Hårstia.

Nu har det gått 60 år sedan detta höghus byggdes.
Under årens lopp har man utfört flera renoveringar i huset:
1999 stambyte, 2001 renovering av hissar och 2005 modernisering av tvättstugor.


Och Hässelby torg 12 då?
Det är nog inte många som på rak arm vet var den adressen låg.
Men om jag säger Fylltolvan, så nickar nog många igenkännande.
Det var Hässelby Torg 12, men har idag adress Astrakangatan.
Jag har skrivit mer om det huset på denna sida: Höghuset på Astrakangatan.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.