Hässelbyvägen
Text: Henrik Henrikson
skrivet september 2016

Det har funnits flera Hässelbyvägar i Västerort. Den här sidan handlar om den Hässelbyväg som gick mellan Hässelby slott och Riddersvik.

Denna Hässelbyväg är en av de allra äldsta vägarna i Hässelby gård.
Vägen anlades 1793 och var i hundra år den enda riktiga vägen genom Hässelbyskogen.
I dag finns inte mycket kvar av vägen inom stadsdelen Hässelby gård.
På denna karta från 1861 ser man hur den ledde från Hässelby slott till Riddersviks gård. Jag har markerat vägen med rött.Wiveka Trolle, som bodde på Hässelby på 1700-talet, gav Riddersviks ägare von Langenberg tillstånd att dra fram en utfartsväg genom Hässelbyskogen från Riddersvik till Hässelbygodset. Innan dess fanns det över huvud taget ingen väg mellan de två gårdarna.

Här är det kompletta tillståndsbrevet:

Högt ärade herr von Langenberg på Riddersvik tillåts härigenom, på hans begäran, få på egen bekostnad anlägga sig en väg, 3,5 meter bred, genom Hässelby skog.
Han får själv se till att vägen hålls i skick och han får se till att den inte dras över odlad mark. De större och mindre träd som fälls vid bygget av vägen ska av mitt folk hämtas hit till min gård.
Detta avtal försäkras härmed, och jag är övertygad om att ingen av mina sonsöner, grevarna Gustaf och Fredrik Ulf Bonde, som efter min död blir ägare till denna gård, inte har något emot detta avtal, eftersom denna väg inte är till någon skada för Hässelby, utan snarare till nytta. Undertecknat
Hässelby den 7 oktober 1792
Wiveka Trolle.


På denna bild från 1952 ser man början av Hässelbyvägen nedanför Hässelbygodset.
Ladugården till vänster och magasinet Plaisiren till höger finns kvar än idag. Stallet i mitten är sedan länge rivet. (Foto: L. af Petersens)
Samma tre byggnader från ett annat håll. Den här delen av Hässelbyvägen utmed ladugården är i dag Kvarnhagsvägen.
(Foto: L. af Petersens)
Sedan gick Hässelbyvägen över nuvarande Hässelby gårds centrum förbi det här torpet Loviselund,
som låg ungefär där biografen Prisma ligger idag.
Det finns numera inga som helst spår kvar av denna del av vägen.
Efter Hässelbygårdsskolan finns Hässelbyvägen kvar som en gångväg utmed fotbollsplanen vid Stallpojksbacken,
sedan vidare bortåt Hässelby villastad.

Vägens sträckning i Hässelby villastad var utmed de vägar som idag fått nya namn och heter:
Lupinvägen – Blomodlarvägen – Gartnerstigen - Albert Landbergs gränd – Riddersviksvägen fram till Riddersviks gård.

Före inkorporeringen 1948 hade Riddersviksvägen fortfarande sitt gamla namn Hässelbyvägen. (Foto: Henrik Henrikson)Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.