Fyrspannsgatan
Text: Henrik Henrikson
skrivet april 2016

Fyrspannsgatan i Hässelby gård? Det kan väl ändå inte vara rätt?
Jo, faktiskt så har denna gata en gång i tiden gått in i Hässelby gård.
Ungefär 50 meter av Fyrspannsgatan har legat i Hässelby gård.
På detta flygfoto från 1958 ser man till höger hur Fyrspannsgatan på den tiden gick ända fram till Friherregatan.


På detta förslag till stadsplan för Hässelby gård som lades fram 24 mars 1954
har man ritat i Fyrspannsgatans sträckning mellan Melongatan och Friherregatan,
som man kan se på den här bilden.


På detta flygfoto från 1965 ser man Friherregatan komma nerifrån högerhörnet upp till Friherregatan.
När jag var liten och bodde på Melongatan på 1950-talet gick jag den här vägen varje dag till skolan i Hässelby gård.


Detta foto tog jag 1967 från vårt pojkrum.
I förgrunden ser man Melongatan , som till vänster i bilden korsar Fyrspannsgatan.

Man ser Fyrspannsgatan gå i en svag uppförsbacke bort till Hässelby gård.
I bakgrunden skymtar radhusen på Friherregatan.

En bild från tidningen Västerort som visar Fyrspannsgatans väg bort till Friherregatan.

I samband med att man byggde barnstuga på Måbärsstigen intill korsningen Melongatan – Fyrspannsgatan kom detta förslag:
"Den del av Fyrspannsgatan som förbinder Friherregatan med Melongatan föreslås av trafiksaneringsskäl utgå ur gällande stadsplaner. Härigenom erhålles ett sammanhängande från biltrafik ostört gångstråk från Hässelby villastads östra delar till Grimstareservatet."

Borttagandet av Fyrspannsgatan mellan Melongatan och Friherregatan skedde 1977.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.