Bruntegatan
Text och bild: Henrik Henrikson
skrivet februari 2016

Bruntegatan är en kort, endast 80 meter lång, återvändsgata som ligger lite diskret i nordvästra Hässelby gård.
Gatan anlades 1955 och namnet tillhör kategorin "Häst och vagn". Brunte är en smeksam benämning på en brun häst.

Denna ritning visar ett förslag till byggnationen på Bruntegatan.
Ritningen är gjord 17 september 1954, och radhusen byggdes i stort sett så som det ser ut på ritningen.


Där Bruntegatan startar vid Friherregatan ligger två garagebyggnader från början av 1960-talet.
På Bruntegatans vänstra sida ligger fem plus tre radhus med sina uteplatser vända mot gatan.
Där har man haft behov av att avskärma sina tomter mot gatan med häckar och andra växter.
På höger sida ligger sju radhus med sina uteplatser på baksidan av husen. (bild från Eniro.)

Bruntegatan är en liten idyll i ett område med villor och radhus.
Radhusen ritades av Jon Höjer och Sture Ljungqvist och uppfördes som självbyggen mellan 1956-59.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.