Beata Sparres gränd
Text: Henrik Henrikson
Färgfoton : Henrik Henrikson
skrivet februari 2016

Beata Sparres gränd är en 240 meter lång återvändsgata, anlagd 1953. Gatan leder från Maltesholmsvägen fram till en vändplan.
Sedan kan man fortsätta på en gångväg, som leder förbi torpet Solbacken fram till allén mellan Hässelby slott och mälarstranden.
Ja, gångvägen fortsätter sedan ända bort till Grimsta.
Gatan har fått sitt namn efter Beata Sparre, som var riksrådet Carl Bondes hustru i andra giftet.

"Det hade varit rättvisare om Bondes hustru i första giftet, Beata Oxenstierna hade fått namnge en gata", tyckte 1953 direktör J. Silfving, som forskade i Bondesläkten. "Beata Sparre har ingen som helst del i det stora Hässelby komplexets tillkomst. Det har däremot Beata Oxenstierna. Hon är stammoder till hela den Bondesläkt, som senare ärvt och bebott slottet. Det var under hennes tid som Carl Bonde förvärvade alla Hässelbygårdarna. Så Beata Oxenstierna hade varit värd en egen gata."

Jag läste nyligen en text där Beata Sparres namn utsatts för mobiltelefonens autokorrigering och justerats till Beata Sparris –- en nog så trevlig stavningsvariant. För man odlade nog sparris på Hässelbygodset på den tiden då Beata Sparre levde.

Bilden har jag hämtat från boken "Hesselby - en gårds historia" av Ernst Malmberg.

En bild från Stadsarkivet visar Beata Sparres gränd 1955 när husen var nybyggda.
Höghusen borta till vänster på Maltesholmsvägen och Loviselundsskolan i förgrunden håller på att färdigställas.
Det finns mer att läsa om skolan som ligger på Beata Sparres gränd under rubriken "Skolorna".
Bakom denna oansenliga dörr rymdes Hässelby gårds första provisoriska postexpedition på Beata Sparres gränd 15.
Denna postlokal öppnades måndagen den 13 december 1954.
På en redskapsbod ute på gatan hade man satt upp en hänvisningsskylt med ordet POST. Expeditionen tilldelades namnet ”Stockholm-Vällingby 3”

Lokalen var liten och trång. En jul fick inte all julpost rum i en lilla lokalen, så man fick öppna en provisorisk paketutdelning i intilliggande Loviselundsskolan.

Ett problem på den här tiden var att inflyttningen inte alltid gick i takt med postverkets brevutdelning. Hyresgästen hade ibland helt enkelt inte hunnit flytta in när brevet kom. Då lät man försändelsen ligga några dagar på expeditionen, och så fick brevbäraren gå dit igen. Då kunde han bland alla flyttkartonger hitta en överraskad mottagare.

Bild ur Morgon-Tidningen.

Detta frimärke är stämplat 1957 i den lilla poststationen på Beata Sparres väg.
Våren 1959 flyttade posten över till en ny expedition på Hässelby torg 10.
Ett par som sätter på sig skidorna 1962 på Beata Sparres gränd.
Lovislundsskolans vaktmästarbostäder syns till vänster och längre bort huset på Beata Sparres gränd 2 – 6.
Husen byggdes 1956 och fick sitt stambyte 2010. Okänd fotograf.
Denna bild visar den årliga valborgsmässobrasan på den öppna ängen vid Beata Sparres gränd.
Det är min lillebror som lite buttert ställer upp för en bild 1967. Förutom själva brasan ordnade man på den tiden lotterier och försäljning.
En tillställning som avslutades med fyrverkeri, och fyrverkeriet avslutades med tre smällar (ryssbomber).

Valborg var vårens stora höjdpunkt och en del ungdomar gjorde sin alkoholdebut med mellanöl just vid "fyllborg" (valborg) vid Hässelängen och valborgsmässoelden där. Sedan gick man eller blev ledd av nyktrare kompisar till föräldrahemmet.

Utmed Beata Sparres gränd ligger fem trevånings bostadshus i ljus puts. Dessa hus började byggas 1954.
Husen har sina portar vända ”in mot gården”.
Beata Sparres gränd slutar med en liten vändplan.
Där anlades 2004 Hässelängens bollsplan som fick bli en ersättning för de två bollplanerna i Hässelby strand som bebyggdes med bostäder.
Det blev en belyst fotbollsplan för 7-mannaspel, med spelmått av 40x65 meter.
Denna lilla fotbollsplanen med konstgräs i slutet av Beata Sparres gränd har blivit mycket populär och är flitigt använd.
Denna bild fotograferade jag 2008 då några matcher i Dustin Cup för 10-åriga grabbar spelades här.
År 2000 föreslogs att en bit av Loviselundsskolans skolgård skulle tas i anspråk för ett antal radhus. Stadsbyggnadsnämnden avvisade förslaget och föreslog i stället att man skulle bygga i kanten av det grönområde i Grimsta som skulle bli naturreservat.
Där var det bråttom att komma igång med bygget innan naturreservatet blev klubbat.

Sedan, ett par år senare, kunde man åter rikta blicken mot Loviselundsskolans skolgård. Nu bestämdes att radhusen skulle byggas där intill skolan. Omkring 2009 färdigställdes de elva radhusen på Beata Sparres gränd 20.

På Beata Sparres gränd 3 ligger en restaurang.
Lokalen har haft många namn, bland andra: Franks Konditori, Pizzeria Piccolo Mondo, Pizzeria & Restaurang Amorella,
Stefans Bar och Kök, Restaurang Beatas och nu senast Romri Kök och bar.

Bilden fotograferade jag 2011 precis då Romri öppnade i början av november.
Man lanserade restaurangens inriktning som fransk mat med karibiska inslag.
Restaurangens specialitet är det stora utbudet av rom – därav restaurangens namn.
200 olika sorter av rom finns det, och ett par av dem är egenkryddade.

På Beata Sparres gränd 22 ligger förskolan Äppelgården.

Redan 1980 föreslogs att en barnstuga med fyra daghemsavdelningar skulle byggas på den bollplan som användes av eleverna på Loviselundsskolan. Men det blev först i samband med att bollplanen i slutet av Beata Sparres gränd byggdes, som man kom igång med bygget av förskolan Äppelgården.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.