Special: Höghuset på Astrakangatan
Text: Henrik Henrikson
Foto (om inte annat anges): Henrik Henrikson
skrivet januari 2016

Detta höghus med sina 16 våningar ligger vid Astrakangatan 9 – 15. Arkitekt Lennart Tham har ritat huset. Detta höghus dominerar Hässelby gårds centrum och har här fått en egen artikel på min hemsida.

I juni 1956 fick Hyreshus i Stockholm AB byggnadslov för det stora bostadshuset, och i oktober samma år var redan den första våningen klar.
Det var dessutom det hittills största hus som uppförts i färdiga betongelement. (Foto: Uuetoa)

En förstasida i Expressen 1956 om de män som byggde höghuset i Hässelby. Knästående de tre kranskötarna. Stående från vänster tre verkmästare, en ingenjör och så arbetarna.

Höghuset byggs efter det så kallade allbetongsystemet.
Det innebär ett skivhus med inre bärande betongväggar och betongbjälklag, på vilket ytterväggarna hängs upp.
Skånska Cement har tidigare prövat premieackordet i Södra Sverige men detta är första gången som timmermän och grovarbetare arbetar under samma villkor. De ska hjälpas åt och det nya byggsättet betyder att samtliga kan kallades monteringsarbetare. (Bild från Expressen)


För att klara den höga bygghöjden reste man på byggarbetsplatsen Europas då högsta lyftkran på 87 meter. Denna kran gick sedan på räls utmed hela byggets utsida. Skånska Cementgjuteriet hade köpt 55-tonskollossen för 275 010 kronor (tian gick till öl åt danska lastare, som klarade grejorna på rätt tåg under strejken). Kranen kunde lyfta nära sex ton, mycket på den tiden, och kunde lyfta upp de monteringsfärdiga byggelementen ända upp till högsta våningen. (Bild från Expressen)
Huset kallades ibland lite vanvördigt "Fylltolvan" (adressen var Hässelby Torg 12) då man på 1970-talet ryktesvis pratade om de alkoholister som skulle ha bott i huset och varje dag tagit hissen ner i morgonrocken för att handla i systembutiken. Det påstås också att det periodvis i de två källarvåningarna under huset på den här tiden fanns ett antal madrasser där utslagna sov ruset av sig.
Men som någon sade: "De som bodde där gjorde ingen illa, de tyckte bara lite för mycket om alkohol".

När huset var färdigbyggt innehöll det 195 små lägenheter, enkelrum med pentry eller dubletter med kokvrå – allt för ensamstående yrkesverksamma personer, samt för pensionärer.

I bottenvåningen fick Systembolaget sin butikslokal. På bilden kan man i portens spegling se siffran 12, det portnummer som givit huset sitt öknamn - Fylltolvan.

Mannen på bilden har gått ända från Hässelby strand för att handla en liten flaska till helgen. (Foto: Anders Erikssson)

På detta flygfoto från 1959 av Oscar Bladh ser man höghuset färdigt med sin ljusa fasad.
Byggena av Karthuset och biografen Prisma är just påbörjade.

En skribent i Expressen uttryckte sig så här poetiskt om huset:

"Vilken byggnad!
Som ett pekande finger från en jätte,
tung, massiv, på något sätt vältrande;
ständigt fallande och ständigt statisk ändå;
som ett betongmonument över fruktbarheten,
reste höghuset rakt upp mot himlen och de lekfullt jagande molnen."

I höghusets bottenplan låg vinrestaurangen Västgyllen. Restaurangen öppnade i augusti 1959. Det var en enklare restaurang av bartyp.
Den stängde våren 1965. Källarmästare S. Ahnér, som drivit restaurangen, tog istället hand om personalrestaurangen i kartverkshuset.

Anledningen till att Västgyllen stängdes var inte vikande lönsamhet utan diverse anmärkningar från hälsovårdsnämnden beträffande inredningen. Restaurangen skulle egentligen ha inrymts i de lokaler där systembolaget låg.
De lokaler som restaurangen fick var inte särskilt lyckade för matlagning och servering.
Hälsovårdsnämnden anmärkte bl.a. på att det saknas en del golvbrunnar i köket.
Det skulle kosta för mycket att bygga om så källarmästare Ahnér beslöt istället att avveckla rörelsen.

Intill huset ligger en liten park på gården. Den är ritad av trädgårdsarkitekt N. H. Orénto.
Gården är belagd med olikfärgade stenar i mönster och där finns en liten vattenbassäng klädd i mosaik.
I den lilla parken finns tidvis några träd, rhododendron och rosor.

En kul staty i koppar fanns i början vid den lilla fontänen. Den föreställde två personer som satt på en bänk och en man som stod upp. En tunn vattenstråle ner i dammen gav intrycket av att mannen stod och pinkade. Var den statyn har tagit vägen vet jag inte.

I husets entréer finns några stora målningar.
Här kan man på väggen se en reliefmålning som är målad 2002 av en konstnärsgrupp som kallar sig Sapphos döttrar.
Målningen visar hur det såg ut i Hässelby villastad på den tiden då där fanns handelsträdgårdar med växthus.

Denna målning av hur det kunde ha sett ut på strandbadet har Sapphos Döttrar målat 2002.
Målningen återfinns i entrén till Astrakangatan 13.
Det är en relief på pannå,150x150 cm, som målades för Stockholms Kooperativa Bostadsförening.

Från de övre våningarna har man en fantastisk utsikt.
Här ser man bland annat Hässelby gårds centrum, Prisma-biografen och Höghuset på Friherregatan.

Svenska Bostäder sålde huset 1999 för 26 miljoner kronor till Stockholms kooperativa Bostadsförening.
De började bygga om inne i huset i november 2000. Ombyggnadsarbetena blev komplicerade. De gamla schakten för hissarna revs och man byggde nya schakt så att man fick plats med större och snabbare hissar. De långa, mörka korridorerna på varje våningsplan byggdes bort.

De tidigare 195 lägenheterna blev 120 moderna lägenheter med modern inredning, inglasade balkonger och hög IT-standard.
Husets fasader fick ny puts med vita långfasader och tegelröda gavlar.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.