Ardennergatan
Text: Henrik Henrikson
Foto färg: Henrik Henrikson
Foto svartvit: Lars Herman Ronninger
skrivet januari 2016

Detta är första gatan i Hässelby gård som jag nu ska berätta om: Ardennergatan - egentligen en liten återvändsgränd, ansluten till Friherregatan i stadsdelens västra del. Den är 90 meter lång och anlades 1955. Det kallades på den tiden säckgata.
Namnet har den fått efter en belgisk hästras och ingår i kategorin ”häst och vagn”, som även andra gator i Hässelby gör.

Ardennergatan ligger stort sett i en nordsydlig riktning med tidstypiska radhus. På denna karta från våren 1954 ser man hur man planerade gatan från början. Husens placering blev i stort sett som kartan visar (jämför med kartan nedan).

Norr om Ardennergatan finns en allmänning med en fotbollsplan och sparade tallar. Mot ost är det en gångväg och en skogssluttning.
Mot syd ligger matargatan Friherregatan, och där byggdes senare några garage.

Denna karta av idag visar hur det sedan blev. På såväl husens fram- som baksidor blev det trädgårdar med uteplatser, gräsmattor, betongplattebelagda gångar samt diverse träd och buskar.
Något av husen har stödmur mot framsidan, några har häckar, andra har staket av trä. Häckar finns även på baksidan. Några av husen har små skjul av trä på tomten.

Utmed Ardennergatan ligger det 18 radhus. De ingår i ett av två större radhusområden i Hässelby gård. Husen ritades av Jon Höjer och Sture Ljungqvist och uppfördes som självbyggen mellan 1956 - 59.

Hösten 1957 hade Svenska Dagbladet ett reportage om bygget av ”småstugan” på Ardennergatan 7 i Hässelby gård.
Det var Småa´s 8000:de bygge i Stockholm. På bilden poserar byggaren, ingenjör Lars-Erik Ekblom med hustru och barn.

Som en parentes kan jag nämna att fotografen som tagit bilden, Lars-Herman Ronninger,
senare var min arbetskollega på den tiden jag arbetade på Molanders fotofirma.


Nu under januari 2016 ska man utföra avloppsrenovering i husen utmed Ardennergatan. Man börjar med hus nr 2 – 18. På bilden håller man på med att ansluta elektricitet till den byggfutt som står uppställd på gatan under arbetstiden.

Ursprungligen var radhusens bottenvåning och gavlar putsade och övervåningen klädd med cementfiberplattor, "Sidiplattor", i olika nyanser. Numera är merparten av radhusen i området förändrade genom om- och tillbyggnader.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.