FJÄRRVÄRMEN TILL JÄRVAFÄLTET

1967 drogs kulvertledningar från kraftvärmeverket i Hässelby strand till de blivande stadsdelarna på södra och norra Järvafältet. Här ser vi den gjutna betongkulverten för ledningarna med fjärrvärmen förbi bland annat IBM´s kontor i Johannelunds industriområde.
Tunnelbanan mot Hässelby passerar över arbetsplatsen, där man kopplar samman rören som ska förse bland annat de nya stadsdelarna Tensta och Rinkeby med fjärrvärme.
Även denna bild är från 1967. Här ser vi fjärrvärmeledningarna från Hässelbyverket. Vägen man ser på bilden är gamla Viltorpsvägen.

(Hjälp med identifiering av denna bild har jag fått av Hasse Löfstrand, som jag därför tackar härmed)

Fyrtio år senare - 2007 - har landskapet helt förändrats. Nu går här en betydligt större väg - Bergslagsvägen - som i bildens riktning leder fram till rondellen vid Hässelby slott. Bullervallar på sidorna skyddar villorna och radhusen från trafikljudet.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.