Växthusen i Hässelby villastad
(bilderna är från 1967)
fotograf Henrik Henrikson

1967 kunde jag vandra omkring i ett ruinlandskap av förfallna växthus i Hässelby villastad, som bara några årtionden tidigare varit Sveriges mest blomstrande område med trädgårdsmästerier.
Jag gick runt här 1967 och kunde se att förfallet hade kommit långt.
I drivbänkarna utmed Sandviksvägen växte ännu plantorna, men ingen skulle skörda dem.
År 1924 fanns här cirka 110 trädgårdsmästare. De disponerade inte mindre än 35.000 drivbänkar och 225 växthus.
Den sammanslagna ytan av trädgårdarna var omkring 105 hektar, och 1.600 personer levde helt eller delvis på trädgårdsskötseln.
Knappt 50 år senare stod resterna av växthus med krossade glas och krossade drömmar , och väntade på att rivas.
Dessa bilder fotograferade jag 1967. Lite förundrad gick jag omkring i villastaden och såg rester av handelsträdgårdar.
Här hade funnits fler handelsträdgårdar än någon annanstans i Sverige.
Faktum är att minst hälften av Stockholms hela behov av grönsaker kom från Hässelby villastad i början av 1900-talet.
Jag gick runt och fotograferade. Det var tyst och öde. Ingen hund jagade bort mig.
Glaset krasade när jag gick mellan de övergivna växthusen.
I dag finns inte ett enda växthus kvar i Hässelby.
Det är sorgligt att de sista av de växthus som var så karaktäristiska för denna del av Stockholm nu har färsvunnit.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.