SILVERPILEN

Bilden visar ett tågset med de silverfärgade sopvagnarna vid Hässelby villastads station 1966. Det dras av ett littT21 lok, som under många år drog soptågen till Lövsta. Fotograf Anders Eriksson.

Jag fotograferade Anders när han fotograferade tåget.

I och med att Lövsta sopstation byggdes anlades också en järnväg dit ut. Första soptåget, som i folkmun fick namnet Silverpilen på grund av sin färg, drogs av ett ånglok och lämnade Stockholms Centralstation klockan 6:26 på morgonen den 1 november 1889.

Under 1950-talet hade soptransporterna ökat till ungefär 20.000 lastade sopvagnar per år. Rekordet kom på julafton 1953. Man körde den dagen ut 119 vagnar med sopor till Lövsta, det vill säga 5.000 kubikmeter. Man räknade med en last på varje vagn om 7 ton! Annars trafikerades sträckan normalt med tre soptåg per dag.

Denna bild tog jag 1970 på södra station i Stockholm, där man lastade på soporna i vagnarn, som sedan kördes ut till Lövsta.Strax efteråt, den första oktober 1970, upphörde soptransporterna med järnväg, och transporterna övergick till att ske enbart med bilar. Året efter började man slakta vagnarna i Silverpilen. En vagn om dagen demonterades och bitarna slutade sina dagar i en av de stora förbränningsugnarna där ute på Lövsta. Så slutligen revs järnvägsspåren upp 1972.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.