Televerkets växelstation i Hässelby
(bild och text: Henrik Henrikson)

Detta är en telefonkatalog över Hässelby- och Spånga-området 1953 - 1954.

Det var 1945, precis efter kriget, som man gick över från manuella bamannade telefonväxlar till automatiserat telefonsystem i Hässelby, och i samband med det så bestämdes också att områdets sexsiffriga telefonnummer skulle börja på 38.

Mitt under andra världskriget, 1942, köpte Telegrafverket in en tomt i Hässelby villastad där man byggde detta hus, vilket skulle komma att användas som telefonväxel, i samband med att den manuella telefontrafiken gick över till automatisk drift.

1953 blev den nya telefonstationen vid dåvarande Bergslagsvägen färdig.
Det är huset mittemot Statoil-macken på Lövstavägen, i höjd med Skattegårdsvägen.
När de nya stadsdelarna i Vällingby och Hässelby byggdes på 1950-talet utökades stationen så att den fick större kapacitet. Från att tidigare varit dimensionerad för 1.500 abonnenter byggdes den 1955 ut så att den skulle klara minst 10.000 nummer.
Alla nya telefoner i Vällingby, Hässelby Gård och Hässelby Strand var kopplade till denna station.

I augusti 1955 blev man klar med utbyggnaden av stationen.
Då hade det redan blivit en kö med 850 abonnenter som väntade på att få telefon.

När de stora snömängderna som fallit över Hässelby i december 1955 smälte blev det översvämning i den nybyggda telestationen
och alla telefoner i området slutade fungera under ett par dagar.

Byggnaden, och då speciellt baksidan, används numera som underlag till graffiti-sprejarnas behov av att spruta ut sina bokstäver på alla väggar, år efter år, samma och samma igen, utan att kunna förnya sig, vilket man gjort ända sedan 1970-talet.

Det förundrar mig att några lägger ner så mycket av sin tid på att skriva sina taggar och sina bubbelformade alias på huset baksida som bara vetter mot den öde skogen, och man använder fortfarande samma stil och teknik som deras farfar gjorde på 1970-talet.
Lite efterblivet, tycker ju jag förståss.

Detta är en grafittibild från baksidan av huset.
Jag tror inte att det är någon Hässelbybo som över huvud taget sett detta motiv där det är målat på den bakre sidan av huset.
Synd egentligen, för just detta motiv visar faktiskt lite av artistisk talang.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.