SUNNANÄNGS FÖRSKOLA
Text och foto: Henrik Henrikson

Detta var en typisk vy när man i mitten av 1960-talet promenerade utmed Sandviksvägen: Helt förfallna växthus och stora outnyttjade och igenvuxna tomter. Framför den vackra tvåvåningsvillan står tre högresta och imponerande popplar.

Den nästan igenvuxna vägen leder från Sandviksvägen upp mellan tre tre popplarna. Detta var alltså på 1960-talet.

Så 50 år senare är trakten helt förändrad. Endast de tre pampiga popplarna visar att det är samma plats.
Villan är borta och den öde tomten har bebyggts med en förskola - Sunnanäng - där barnen och personalen
tycks trivas i den lugna villastadsmiljön.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.