Foto: Kjell Bävergren 1971. Text: Henrik Henrikson

Här är några historiska bilder fotograferade av Kjell Bävergren 1971.
Man tar upp spåren på den nedlagda järnvägen vid Hässelby villastads station.
Här ska sedan en ny bred väg byggas, vilken ska ersätta den gamla smala Lövstavägen.
Längst bort på bilden kan man skymta den gamla gångbron vid Hässelby villastads järnvägsstation.
Kjell beskriver bilderna:
”Männen på bilderna använder en märklig bensindriven maskin, som tycks driva en hydraulcylinder.
Med denna drar man upp spikarna ur träsyllarna.”

I bakgrunden ser man den gamla Konsumbyggnaden,
som idag är en blomsterhandel, i närheten av Folkets hus i Hässelby villastad.Ett klipp från Dagens Nyheter i januari 1971 om samma händelse.
Texten till bilden:
”Lövstabanan försvinner och lämnar plats åt en 15 meter bred väg.
I vår är hela banan borta, i sommar påbörjas vägarbetena.
Utbyggnaden är nödvändig både för sopbilstrafiken och för den blivande bebyggelsen i norra Hässelby villastad.
I Lövsta står fortfarande sopvagnar på spåret, men dom väntar bara på att skrotas.”

Den ena mannen på Dagens Nyheters bild verkar vara samma man som på Kjells första bild.Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.