Smedshagen

(text och bilder: Henrik Henrikson)Smedshagen är ett litet område i Hässelby villastad, strax öster om affärscentrumet Åkermyntan.
Det består av 46 bostadshus.

På 1970-talet uppfördes Åkermyntans affärscentrum, och det invigdes 1977. Strax intill Åkermyntan byggde man sedan det bostadsområde, som fick namnet Smedshagen. Man använde innerstadens kringbyggda kvarter med innergårdar som förebild, och området blev klart i etapper för inflyttning under åren 1987 – 1988. Det är arkitekt Johan Nyrén som ritat husen.

Där området Smedshagen ligger i dag fanns tidigare det lilla torpet Smedshagen som givit området sitt namn. Torpet fanns redan på 1600-talet. Det var från början 32 tunnland stort, men när handelsträdgårdarna började växa till sig i början av 1900-talet delades tomten upp i flera delar och bara ett par tunnland återstod för arrendatorn på torpet.
1909 friköptes torpet och man började bedriva handelsträdgårdsmästeri i liten skala.
I dag finns inte huset kvar.

Nu är det dags för Smedshagen att få ett eget medborgarhus.
Den vita villan på Carl Bondes väg 44 är nu en samlingsplats för de boende i Smedshagen.
Det är en ny möteslokal, där man kan få hjälp med läxor, låna en dator och där man kan hålla olika projekt och kurser.
Både ungdomar och vuxna är välkomna.

Detta är Gransäter på Carl Bondes väg 90. Det bygges 1908, och där hade Nils Larsson sin handelsträdgård.
Huset ägs numera av Hässelby scoutkår.


Barnen i Smedshagen har en egen skola att gå i – Smedshagsskolan – som är en så kallad F-9-skola.

Tidigare drogs Smedshagsskolan med ett dåligt rykte,
men efter att man införde ett system med två lärare i varje klass så har man lyckats höja elevernas resultat dramatiskt.
På ett par-tre år hade behörigheten till gymnasiet ökat från dryga 62 % till 85,7 %.
Skolan har nu blivit så populär att alla som söker dit inte kommer in.

Det finns bara en enda skatebana i Hässelby. Den ligger vid Smedshagsskolan i Hässelby villastad och den byggdes hösten 2013.
Många irriterades i början av att den placerades så nära ett bostadsområde men de flesta verkar numera vara glada åt banan,
där ungdomar kan träffas och träna.


Tre gator går in i området:

Carl Bondes väg som har fått sitt namn efter greve Carl Bonde, vilken bodde på Hässelby slott. I slutet av 1800-talet började han sälja tomtmark till bostadsbyggande. Han kan betraktas som en av Hässelby Villastads grundläggare.

Mäster Karls väg som har sitt namn efter handelsträdgårdsmästaren Karl Larsson. Han var en framstående liljeodlare i villastaden.

Smedshagsvägen som har fått sitt namn efter torpet Smedshagen.


Typiskt för Smedshagen är de fyravåningars vinkelpunkthusen. De är placerade runt de små åttakantiga innergårdarna. Karaktäristiskt för husen är de flacka taken som i kvartershörnen är nervinklade. Husen i hela området har fasader i milda pastellfärger.

I området finns 674 lägenheter. Av dessa är 270 om två rum och kök, och 220 är om tre rum och kök. Dessutom finns 184 större lägenheter om fyra rum och kök eller mer.


Man tar sig fram i området genom de höga så kallade portikerna. Där har man konstnärlig utsmyckning i form av små mosaiker.

Det är konstnären Anna Boman som sett till att varje gård har sin egen symbolik i mosaik, så att även små barn lättare ska känna igen sig och hitta hem.

Vid en renovering i mitten av 1990-talet fick trapphallarna väggmålningar, utförda av konstnären Carl Johan Christensen.

Smedshagen är ett invandrartätt område och det är inte utan problem. Skillnaden mellan inte bara bebyggelsen utan även de boendes utbildning och inkomster i Smedshagen respektive de omgivande områdena i Hässelby villastad är påtaglig. Man har inte lyckats integrera området speciellt väl. Smedshagen är i det närmaste isolerat från resten av området. Och inte har det blivit bättre med tiden. I Smedshagen tjänar invånarna i snitt nästan tio procent mindre idag än i början av 2000-talet. Färre arbetar, fler saknar gymnasiekompetens och medelinkomsten sjunker i området.

2012 sålde det kommunala Stockholmshem husen i Smedshagen till det privata Hässelbyhem.

Även politiskt är det stor skillnad mellan Smedshagen och de omgivande områdena. Medan invånarna i de närmaste villa- och radhusområdena mest röstar moderat, så röstar majoriteten i Smedshagen på socialdemokraterna, likt alla andra Stockholms förorter med övervägande flerfamiljshus.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.