Sandviksvägen 1969
text och bilder: Henrik Henrikson

Detta är Sandviksvägen i Hässelby Villastad som den såg ut en vinterdag 1969. Tomten till vänster motsvarar i dag Sandviksvägen 83 - 87.

Denna bild är tagen ett år senare. Nu har kedjehusen börjat växa upp utmed vägen.

Samma plats så som den såg ut 2007, Kedjehusen är nu nästan helt dolda bakom häckar och lövträd.

Korsningen mellan Sandviksvägen och Blåklocksvägen 1969. Området till vänster om Sandviksvägen var då ett stort skogsparti. Utmed vägen har man här avverkat träden så att man skulle kunna bygga kedjehus.

Denna bild är tagen från exakt samma plats som bilden ovan 2007. Man ser inte mycket då det vuxit upp mycket sly här. Bakom buskarna ligger de kedjehusen som byggdes 1970 - 1971.

Samma område utmed Sandviksvägen 1969 med det avverkade området, fast från andra hållet.

Denna bild visar samma vy som bilden ovan, fast den är tagen 2007. På bilden kan man se hur det blev när kedjehusen byggdes upp. Sandviksvägen ligger bakom buskarna till vänster.

Även på Blåklocksvägen skulle några av kedjehusen byggas. På denna bild från 1969 ser man hur man avverkar skogen för att ge plats åt de nya husen. Lägg märke till den gamla byggfutten till vänster.

Samma plats 2007. Nu kan man se kedjehusen skymta i grönskan.

Slutligen ytterligare en bild till från Sandviksvägen 1969 där man kan se hur marken rensats från träd och buskar.

Samma plats som på bilden ovan. Denna bild som är tagen 2007 visar kedjehusen utmed en lokalgata.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.