Text: Henrik Henrikson.
Bilder från Dagens Nyheter och stadsarkivet.
Handelsträdgårdsmästare Isak Fredrik Rosenberg (1880 - 1972) var född i Finland,
och kom till Hässelby med hustru, sonen Sven och dottern Anna i januari 1912.
I Hässelby villastad etablerade han en stor handelsträdgård.
Här står han till vänster om lådan som han håller tillsammans med kompanjonen Torsten Johansson.
De står framför Flora, det första huset som Rosenberg bodde i.
På trälådan står det F. Rosenberg & Co. Året är omkring 1917.

Denna bild är tagen samma dag som ovanstående.
Nu står alla framför villan Floraborg. Den låg på Carl Bondes väg.
Fredrik Rosenberg står till vänster i bilden med en kanna i handen.

En bild av villan Floraberg en kall aprildag 1919.
Man har skottat undan snö från drivbänkarna.

Familj och personal uppställda intill drivbänkarna med vattenkannor, näverkorgar och en del av pumpaskörden.
Man verkar vara lite mer finklädda än vanligt.
Kanske de sedan ska på någon fest. Kanske det är midsommar.

Här ser vi Fredrik Rosenberg och hans hustru Hilma 1925 omgiven av sina barn och de anställda.
Forden köpte man 1924 för 3.300 kr.

Hösten 1920.
Fredrik, som står längst till höger, visar upp en skörd av kvistkrysantemum.

Inne i växthusen utnyttjar man varje yta till blomodlingar.
Bland annat odlades storblommig krysantemum och azaleor.

En i hast hopsamlad del av de anställda mitt i arbetet.
Året är 1921.

Fredrik Rosenberg och en anställd placerar ut ett parti nysatta tulpanlökar för drivning.
Det är 1944, mitt i andra världskriget.


Bilden visar handelsträdgårdsmästare
Isak Fredrik Rosenberg på sin 75-årsdag 1955.Yngve, en man som var född på 1930-talet kunde berätta:
”År 1955 arbetade jag i Rosenbergs Handelsträdgård i Hässelby Villastad. Där arbetade jag i växthus och drivbänkar med speciell inriktning av odling av chrysantemun. Där hade jag eget rum och som grannar hade jag två finska systrar. Arbetskraften bestod av tyskar, finnar, en holländare, en schweiziska och en östgöte och jag. Den ene av förmännen var svensk och den andre finne. Där kunde man laga till sin egen mat. Jag hade lite hum om hur man lagade mat. En finska sade till mig att jag var en mästerikocki. Jag var på fest hos tyskar och hos schweiziskan. De var mycket för att sjunga...”Sonen Sven Rosenberg (1908 – 1987).

På 1950-talet kunde Sven Rosenberg få krysantemum, som egentligen är en höstblomma,– att gå i blom ett halvår före riktiga tiden.

”Man bara ändrar årstiderna för plantorna!” berättade han. ”Plantorna mörklägges vissa tider. Man säger att de kortdagsbehandlas. Temperaturen i växthusen avpassas så att november månad infaller i juni om så befinnes lämpligt. Men dom måste skötas som barn.
Ibland får jag och mina medhjälpare arbeta dygnet runt, men vi är tämligen vana att vaka över blommor.”En bild från hösten 1957.
Sven Rosenberg visar upp sitt belysningsarrangemang, som förlänger den ljusa tiden av dygnet i växthusen.


Flygfoto över Rosenbergs handelsträdgård 1950.
Då hade Rosenberg 19 anställda och var en av Sveriges största trädgårdar.
Vägen som går nedifrån vänstra hörnet på bilden heter idag Lövkojsgränd.

Några år senare startade Rosenberg blomsterhandeln Blomstergården,
som senare blev Växus som numera drivs under namnet Plantagen.Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.