HÄSSELBY MUSEUM
Riddersviksvägen 116. Öppet söndagar 12-15 enligt program tel. 08-38 10 01

År 1985 invigdes museet av Mats Hult
Huset byggdes 1925 för att bli kommunalhus i Hässelby köping som bildades 1926. I huset fanns även polisstation och poststation. När Stockholm köpte in Hässelby blev huset bl.a. skola och tandläkarlokal. Det övergavs så småningom och fick förfalla. Huset betecknas i flera rubriker som en "skamfläck" i det välvårdade samhället. Huset rustades emellertid upp i mitten av 1980-talet. En bild visar, hur det invigdes av finansborgarrådet Mats Hulth, som överlämnar en symbolisk guldnyckel.

Det förfallna hus som skulle rustas upp och bli till museum.

Gunnar Sträng kom
Även Gunnar Sträng, som hade varit trädgårdsarbetare i Hässelby, besökte museet. En bild på honom i sällskap med den ännu äldre fotografen Harry Grip har fått den genialiska rubriken "Sträng, Grip och grepen". Grips unika samling av bilder från Villastaden utgör en av museets tyngsta tillgångar. En motpol till fotografierna kan man kalla hässelbykonstnären Per-Erik Willös "dockor" i naturlig storlek. Polisen, fyllbulten och trädgårdsmadamen har varit tacksamma objekt att fotografera och skriva om i lokalpressen.

Museibyggnaden. I fjärran kan man skymta kraftvärmeverkets skorstenar vid horisonten
/Fotograf: Henrik Henrikson

Ett märkligt fynd
När man rensade i det gamla arkivet hittade man en silverplatta. På den finns ingraverat en bild på stationsföreståndaren Carl Lindau. Det var han som styckade upp och sålde de tomter, tillhöriga familjen Bonde på Hässelby slott, som sedan blev Villastaden. Lindau kallas därför för Hässelbys grundare.

I huset finns numera förutom samlingslokal och utställningslokaler även ett arkiv med handlingar, böcker, foton och kartor.

Museets permanenta utställning består av ca 600 föremål. Ett av utställningsrummen innehåller ett drygt hundratal föremål från Hässelbys handelsträdgårdar. I ett annat rum finns föremål och bilder från samhällets borgarbrandkår medan ett tredje rum visar hembygdsföremål i allmänhet, bl. a. en kakelugn som tillverkats vid Björnbergs krukmakeri i Hässelby. Ett tjugotal tavlor har motiv från Hässelby.

Äkta arrestfinkor
I museets källarvåning visas ett skomakeri och ett snickeri med föremål och foton. I en av polisstationens finkor har arrangerats en tvättstuga och den andra finkan ligger en arrestant i form av en docka.

Flera kartor finns utställda i museet. Den äldsta är från 1731 och täcker Hässelby säteri. Ett urval av tidningar och tidskrifter med anknytning till Hässelby finns arkiverade: Komposten 1914 - 1937, Trädgårdstidningen Viola 1935 - 1950, Allmänna Svenska Trädgårdstidningen 1934 - 1977 med vissa avbrott, för att nämna några.

I museets arkiv finns en samling om drygt 60 ljudkassetter innehållande bandade intervjuer med gamla hässelbybor. Banden är förtecknade i en lista med kortfattat angivande av innehåll. Det finns skäl att också nämna en förteckning över fyrktal från 1909. Listan är visserligen en röstlängd, men den ger också en nära nog fullständig förteckning över alla skattskyldiga hushåll i Hässelby vid den tiden.

Museet presenteras också på denna hemsida och på denna hemsida.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.