Jag har tidigare skrivit om Landbergs handelsträdgård när jag skrev om Majdalsvägen.
Här kommer ytterligare en artikel med många nya bilder från Albert Landbergs handelsträdgård. Denna anläggning låg från början på Floravägen 2 för att sedan få adressen ändrad till Carl Bondes väg.

Alltså, här är fortsättningen av historien om Landbergs handelsträdgård:Handelsträdgårdsmästaren Albert Landberg var född i Husaby församling och kom till Blombergs säteri där han sattes i trädgårdslära.
Efter att ha sedan genomgått Rosendals trädgårdsskola och under flera år praktiserat i utlandet kom han 1903 som en av de första trädgårdsmästarna till Hässelby villastad.

Detta är den första stugan som Albert Landberg bodde i med familj, och han delade huset med Egard Eriksson. De två familjerna hade varsitt rum i bottenvåningen, och så delade de på köket.

De första drivbänkarna hade Albert Landberg färdiga redan samma höst som han kom till Hässelby och till julen kunde han sälja de första blommorna, liljekonvaljer.
Efter något år hade han byggt denna villa som fick namnet Majdal. Hans handelsträdgård låg i direkt anslutning till den fina villan. Han hade ett tjugotal växthus och ett tiotal anställda. Odlingarna bestod av ett stort sortiment av krukväxter.På denna karta har jag markerat Landbergs handelsträdgård med gult. Den låg inte långt från Åkermyntans centrum av idag.

Albert Landberg deltog under många år i såväl trädgårdsnäringens olika organisationer som det kommunala arbetet i Hässelby villastad. Han var en av initiativtagarna till anläggandet av Hässelby begravningsplats och byggandet av kyrkan. Han var under 30 år kyrkvärd i församlingen.
Av Ilkka Pitkänen i Finland har jag fått flera fina fotografier från den tiden då hans mormor Alli Alkio var trädgårdspraktikant på Landbergs odlingar.

Här står Alli Alkio tillsammans med fyra manliga arbetare framför Landbergs växthus någon gång omkring 1914.
Alli Alkio står här med en vattenkanna i ett av växthusen. Hon kom från Laihela i finska Österbotten över till Sverige och började som trädgårdspraktikant i Landbergs handelsträdgård. Bilden är tagen 28 februari 1916.
Alli flyttade senare tillbaka till Finland och öppnade en egen blomsterhandel i Vasa.
På baksidan av detta foto har Alli skrivit, att stående på höger är ”mästaren” det vill säga Albert Landberg, och alla fem barn är Landbergs. Den andra mannen och den svartklädda kvinnan till vänster har Alli kallat ”vieraita” på finska, alltså gäster.

Kan det vara så att kvinnan bredvid Landberg är hans hustru?
Man hade klätt upp sig i de finaste kläderna när fotografen skulle komma. Albert själv i kostym och keps. Det skulle vara keps eller hatt till kostym.
Det var mest män som arbetade med odlingarna i växthusen. Här sitter Alli som ensam flicka i ett växthus med sina arbetskamrater. På golvet sitter en yngre praktikant.
Samma arbetsgäng, men denna gång utanför växthuset. En av Landbergs döttrar har dessutom anslutit sig för att hjälpa till med dagens arbete.Ytterligare ett av de många gruppfotona från Landbergs handelsträdgård. Albert Landberg själv står som nummer två från höger.
Och en av arbetarna, han som så självsäkert breder ut sina armbågar, heter Gösta enligt anteckning. Männen har kraftiga arbetsskor, men flickorna har tunna sommarskor.Albert Landberg sitter i ett av sina växthus med två av sina döttrar och några av trädgårdsarbetarna.
Två av trädgårdsarbetarna bland blomlådor och odlingar i ett växthus.


Fyra kvinnor anställda hos Landberg. Förkläden skyddar kläderna från att bli smutsiga av det jordiga arbetet.


Landbergs blommor och grönsaker såldes inne i Stockholms stad. Resan in till Stockholms torg tog cirka 50 minuter med båt eller tåg.

Efter första världskriget var det flera åkare och en del trädgårdsarbetare som köpte gamla lastbilar billigt i Tyskland. Lagerlunds var ett av de åkerier, som hjälpte till med transporterna in till Hötorget och andra centrala platser. Man kan se att det står ”Alb. Landberg” på en av trälådorna.Alli Allkios far Santeri Alkio (1862-1930), var på sin tid en mycket känd författare, journalist, riksdagsman och minister i Finland. År 1928 gav han ut boken "Journalisten på sommarresor", där han bland annat beskriver ett besök i Hässelby hos Landbergs sommaren 1925. Den finska texten har översatts till mig av Anneka Pitkänen, hustru till Ilkka Pitkänen, som bidragit med många av dessa bilder.

"Och nu guppar vi i en liten ångbåt på den berömda Mälaren. Vi gör den iakttagelsen att samma leende godmodighet, som utmärker Finlands insjöområde, inte finns på Mälaren. Den påminner mera om havet. De bergiga och kargvuxna holmarna är tydligen närbesläktade med havslandskapen vid den svenska kusten. Till sin geologiska utveckling hör de mera till havets natur än inlandssjöarnas.
Vår resa har i första hand den berömda trädgårdsodlingstrakten i Hesselby som mål. Naturens nya njutningar under båtfärden förtrollar våra sinnen fullständigt och känslan av att vara en riktig nöjesbåtsresenär fyller bröstet.
Men snart kallas alla på båten samman. Trädgårdskonsulent Vahlberg ger en berättande förhandsbeskrivning av odlingarna i Hesselby. Trädgårdsområdet i Hesselby, där det nu finns cirka ett hundratal handelsträdgårdar, var tidigare ett storgods, som omfattade 400 tunnland odlad mark. Det hade formats till trädgårdsområde sålunda att alla avfallsprodukter från Stockholm under 20–30 års tid hade förts dit, av vilka man hade fått mull och gödsel.
Den första, hos vilken vi skulle göra ett uppehåll, är trädgårdsmästaren Landberg. Han har själv lärt sig sitt yrke utan egentlig skolgång, själv planerat alla trädgårdsredskap och odlingssätt. När denna trädgårdsodling hade undersökts lovade konsulenten därefter ta resesällskapet till några närbelägna typiska bondehemman.
Vid Hesselby brygga står herr Landberg själv och några andra trädgårdsodlare, som kan finska, och tar emot. De säger sig ha varit längre tider i trädgårdsarbete i Finland. Landberg skjutsar nu resesällskapet till sina ägor, visar oss sina storslagna växthus, där vi endast hinner gå in i några av dem."
På denna bild står skrivet på baksidan ”Landbergin pihamaalla Hesselbyssä”, alltså på Landbergs gård i Hässelby.
Den visar delegationen som kom från Finland 1925 på besök. Landberg själv står mitt på bilden och berättar om sin handelsträdgård. Också Kaarlo Juho Ståhlberg, som varit Finlands förste president, var med på resan som privatperson. Kan det vara han som står till höger, med en rock hängd över vänster arm? Fotograf: Jalo Lahdensuo.

Santeri Alkios berättelse om besöket fortsätter: "Landberg berättar att tidigare, då hela Hässelby ägdes av en enda man, var det endast sex torpare som sysslade med odling.
Nu finns det på samma område 100 trädgårdsodlingar och 2400 invånare, av vilka en tredjedel lever på trädgårdsodling och därtill hörande arbete. Till en början, då det var lätt att få gödsel från Stockholm, anlades endast nyttobänkar. Men när gödseltillgången försämrades måste man bygga flera växthus. Förr gav hästarna i Stockholm skaplig gödsel, men de nuvarande ”bilarnas” gödsel är sämre. (Vi skrattade).
På vår fråga svarade hr Landberg att han till sitt förfogande hade 3 tunnland mark och att den årliga omsättningen var cirka en miljon finska mark. Ett tunnland mark i Hesselby kostar 10 000 kronor."
På denna bild står den finska delegationen uppställda framför Landbergs villa. I mitten står Landberg mellan hustru och dotter. Santeri Alkio, som skrev boken, står till höger om Landbergs dotter. Någonstans, bland de andra männen, ska också Ståhlberg, före detta Finlands president, befinna sig.

Berättelsen om Santeri Alkios besök i Hässelby fortsätter: "När vi hade beskådat odlingarna bjöd herr Landberg in resenärerna till sin prydliga bostad, där husets duktiga värdinna och hurtiga dotter tog emot gästerna med varm vänlighet.
För undertecknad var denna bekantskap med familjen en angenäm sak. Ty min dotter hade varit omkring tre år i detta hus som trädgårdselev och hade bemötts som en familjemedlem. Som goda, dugliga människor hade jag alltid lärt känna dem. Den nu stiftade bekantskapen förstärkte fullständigt min förhandsbild av dem.
Vi avnjöt förfriskningar, som värdinnan bjöd på, vi talade, vi språkade, vi bjöd in dem till Finland, som de lovade besöka denna sommar, åtminstone Helsingfors, senare Österbotten.
Så börjar vi röra oss vidare, vi kommer till odlingen i granngården, där det på friland finns betydande trädgårdsodlingar. Under besöket stöter vi på moderna bevattningsanordningar, som tydligen är praktiska och lätta att få till stånd överallt, där det finns möjlighet att få tryckvatten.
Vi är tillbaka på båten, som nu tar emot oss såsom själva mor Svea sina söners goda, men utsvultna och trötta bekanta. Detta är för de flesta av oss dagens frukost, av vilket följer att maträtterna och läckerheterna tar sin bekanta väg utan stora åthävor.
Och alla är nu så bildade, att vi får äta i fred utan onödiga tal, vilket annars kan göra upplevelserna av festmåltider kantade av lidande. Denna måltid,– aj aj, så skeppsflickorna gjorde den tilltalande och begärlig för alla sinnen, så att snålvattnet rinner i munnen vid minnet av den!"
På detta flygfoto över Hässelby ser vi området omkring järnvägsstationen 1932. Jag har med gult markerat Landbergs växthus och drivbänkar.


Landberg håller upp en av sina många plantor i ett växthus. Några elegant klädda herrar står lite avvaktande i bakgrunden. Året är 1935.


En bild av växthusen 1935 sedda från söder.En bänkgård och några av Landbergs växthus 1935, precis i skogsbrynet.

I ett reportage i Svenska Dagbladet kunde man läsa: "Timme efter timme kan man vandra omkring bland de låga, vitstrukna glashusen, förirra sej in i gångarna mellan manshöga buskar och plantor, villa bort sej i labyrinter av frodiga grönsaksängar och plötsligt befinna sej i en trädgård i grönskan och mäster Albert Landberg bjuder en smaka – då har man hamnat i Backtäppan vid Carl Bondes väg."
Två bilder tagna av fotografen Harry Grip. Alberg Landberg var inte bara handelsträdgårdsmästare. Som kyrkvärd var han 1939 med då den stora kyrkklockan skulle hissas upp i den nybyggda kyrkan i Hässelby.


Albert Landberg med sin hustru hemmavid under ett gemytligt samtal 1954.

Albert berättade vid ett tillfälle om hur det var när han första gången kom till Hässelby: "När jag kom hit 1903 fanns här bara två före mig som börjat med att odla grönsaker. Här fanns några torp under Hässelby gård, och resten var rena vildmarken. Jag startade så smått med ett växthus i två avdelningar, och första året var det mest grönsaker som odlades. Fina begonier hade jag haft med från Finland, där jag praktiserat, och det dröjde inte länge förrän även blomsterodlingen blev en stor produkt."

Några rader ur ett tidningsreportage: "När man sitter hemma i trädgårdsmästare Landbergs magnifika villa och ser ut över den stora anläggningen förstår man att det ligger ett hårt och uppoffrande arbete bakom verket. Över de tre hektaren ligger nu ett 30-tal växthus med längder varierande mellan 30 och 60 meter, och mellan dem stora fält av syrenbuskar, tomatplantor, fruktträd och frilandsblommor.
Tidigare fanns det elva små värmepannor, nu tronar i ensam majestät en panncentral med tre pannor på cirka 50 kvadratmeter vardera som en symbol för rationaliseringen och utvecklingen."
Den vänstra bilden är från Landbergs orkidéodling 1957.

På den högra bilden står Albert Landberg och samtalar med dåvarande kungen Gustav VI vid invigningen av Årsta Partihandelscentral i november 1962.
Idag är Landbergs handelsträdgård ett minne blott. På den mark där Albert odlade sina alster ligger nu bostadshus och radhus.
Foto: Henrik Henrikson 2019.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.