LAMBARFJÄRDEN
Text och foto: Henrik Henrikson

Den del av Mälaren som ligger utanför Hässelby villastad heter Lambarfjärden, men hur långt sträcker sig egentligen Lambarfjärden? Var börjar den och var tar den slut? Tillhör vattnet utanför Hässelby strand också Lambarfjärden? Faktum är att det inte existerar någon karta som visar fjärdens exakta begränsning.

Det anses ju sedan gammalt att en fjärd betecknar ett öppet vatten och den därmed tar slut där en ö eller holme ligger i vägen. Man skulle därför kunna tycka att Lambarfjärden slutar vid Hässelby Holme och inte sträcker sig söder därom.

På en aktuell karta utgiven av Stockholms Stad visas emellertid att Lambarfjärden även går söder om den holmen. Eftersom det vattnet ändå inte har något annat namn, och man av hävd i Hässelby kallat allt vatten utanför Hässelby strand för Lambarfjärden, så anser jag att denna karta kan åberopas beträffande hur långt söderut Lambarfjärden går (det vill säga även söder om Hässelby Holme).

Men det är nog svårt att utreda var Lambarfjärden i andra riktningen, norrut, tar slut och Lövstafjärden tar vid.

En bild av Lambarfjärden med Hässelby strand i bakgrunden. Detta är 1966 och man håller just på med att slutföra bygget av den andra skorstenen vid kraftvärmeverket.
I Lambarfjärden ligger Mälarens största djup - drygt 70 meter.
Lambarfjärden kallas i seglarkretsar också Lambaren.
Under en period från slutet av november 1909 till oktober 1910 forskade Cleve-Euler huruvida det fanns kiselalger i Lambarfjärden. Han fann att framåt hösten ökade förekomsten av kiselalger (Aulacoseira islandica) och algerna då färgade vattnet brunt ända fram tills isen lade sig över fjärden.

En söndageftermiddag i slutet av september 1954 hände en dramatisk episod ute på Lambarfjärdens vatten. Ett tvåsitsigt sportflygplan av typ Piper Cub störtade utanför en brygga vid Hässelby strandbad. Planet fördes av en 19-årig flygmekaniker och som passagerare var en 21-årige värnpliktig. Båda två omkom.

Det störtade flygplanet hade fått motorstopp omedelbart innan det brakade ner i vattnet mellan Hässelby Holme och Lambarö udde strax utanför strandbadet. En båtägare som låg nära intill, utmärkte rådigt nog haveriplatsen med en boj och det var därför aldrig några större svårigheter att hitta vraket.

Lake är en rovfisk som förekommer i Lambarfjärden. Den leker under perioden december till mars. Om man vill pimpla efter den så är störst chans att få napp i januari, i skymningen. Använd strömming som bete och tänk på att rekordet för sportfiskare är åtta och ett halvt kilo.

Långfärdsåkare på skridskor brukar på vintrarna ofta använda Lambarfjärden när kylan gjort isarna tillräckligt tjocka. Men just utanför Hässelby strand är ofta isen osäker på grund av strömmar, isrännor, hetvattenutsläpp från värmeverket med mera.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.