FÖRSTA KONSUM I VILLASTAN

Lövsta kooperativa handelsförening öppnade sin första butik 1898. Det var arbetarna på Lövsta renhållningsverk som bildade handelsföreningen och Gunnar Strängs far Gustav var en av förgrundsfigurerna i föreningen. 1928 införlivades butiken i Stockholms konsumtionsförening.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.