Kort historik

Hässelby av idag är i grova drag det område som före 1900-talet ägdes av gården Hässelby, numera kallat Hässelby Slott.

1887 förlade Stockholms stad sitt renhållningsverk till Lövsta. Då exproprierades mark från Hässelby egendom, och järnvägen Spånga-Riddersvik anlades 1887-1890.

År 1900 avsödrades från Hässelby omkring 1000 tunnland till tomter. Detta blev Hässelby Villastad. Det bebyggdes, mestadels av handelsträdgårdar, under de första årtiondena av 1900-talet.

Hässelby Villastad blev municipalsamhälle 1913.

1926 blev Hässelby Villastad en egen köping och hade 2172 invånare.

1948 uppköptes Hässelby Villastad av Stockholm stad. Villastaden var vid den här tiden mest bebyggt av villor.

Handelsträdgårdarna i Villastaden avvecklades successivt från 1960 och framåt, och nu finns inte dessa då så typiska växthus kvar.

Under åren har Villastaden förtätats med nya bostadshus.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.