Hemvärnet i Västerort var bland de första som bildades i Sverige.
Det skedde 1940, samma år som slutet av finska vinterkriget rasade och Tyskland invaderade Danmark och Norge.
"Hemvärnsförbanden böra övertaga en del av de uppgifter, som nu åvila landstormen."

Detta märke är från Spånga-Hässelby kompani vid Hemvärnsbataljon Stockholm.
Det var den 29 maj 1940 som riksdagen beslöt att ett riksomfattande hemvärn skulle organiseras. Hemvärnet skulle rekryteras på frivillig väg bland icke krigstjänstskyldiga manliga medborgare och användas för hemortens omedelbara skydd. Främst tänkte man på risken för luftlandsättning av militär trupp. Man hade ingen fast uniform, men ofta bars en truppslagsbeteckning på jackans vänstra överarm i form av ett tygemblem bestående av en vapensköld med bokstaven H.

Det nya med hemvärnet, till skillnad mot tidigare försvarsbildningar som landstormen, var att hemvärnet består av minderåriga 16-19 år, överåriga över 45 och de som frikallats från ordinarie militärtjänst.
1941 gjorde hemvärnsmän som var bosatta i Hässelby ett antal sommardagar dagsverken på Hässelby slott.
Varje söndagsmorgon samlades hemvärnsmännen intill slottet.
Uppgiften var att bärga vass till kreatursfoder nere vid stranden.
Hemvärnsmännen skördade vassen ute i vattnet med skära.
De lärde sig snabbt att man inte kunde gå i vattnet med bara simbyxor.
Man fick i så fall snart känna på vad avskurna vasspipor kunde ställa till.
Nej, bättre var då att gå i vattnet med byxorna på, då skyddade man benen, och med ett par gamla skor.

Inspektorn på Hässelby, herr Mandahl, ställde sig i början lite skeptisk mot den frivilliga arbetskraften,
men han blev helt omvänd när han fick se resultatet.
"Hemvärnsmännen ha lovat komma igen nästa söndag och de är hjärtligt välkomna,
de visade att de kunde lämna en god hjälp", sade han.
Den skördade vassen användes som nödfoder till korna under de här krigstiderna.

Bilden är fotograferad av Harry Grip.
Från vänster ser vi: Blomberg, John Stolt, Sven Thorsell, okänd, Albert Landberg.
Hösten 1953 började man röja upp i en skogssluttning
invid den väg som leder från Hässelby slott ned till Mälarstranden.
Det skulle bli en skidbacke.

Skidfrämjandets medlemmar brände ris, baxade sten och röjde.
Sedan kom hemvärnet och sprängde bort stubbar och bergknallar.

Backen blev en populär skidbacke för traktens invånare i många år.
Numera är backen helt bortglömd.
Bilden av den nu igenvuxna backen tog jag för några år sedan.
1967 rustade man upp den gamla 1600-talsgården Vinsta,
så att Spånga-Hässelby hemvärn skulle få använda gården.
Först ville fastighetskontoret ha 20.000 kronor om året i hyra,
men det fanns ingen som var villig att betala denna
saftigt tilltagna hyra.

Efter något års förhandlingar kom man överens
om en årshyra av 6.000 kr,
och Spånga-Hässelby hemvärn kunde flytta in i lokalerna.
På sin fritid rustade hemvärnsmännen upp gårdens utsida
och inredning helt ideellt, utan ersättning.
De lade ned 3.000 arbetstimmar på den svårt förfallna byggnaden. Bilden visar hur köket på gården såg ut när hemvärnet flyttade in.
Detta är det Vinsta som hemvärnet fick ta hand om.
Efter total upprustning av gården kunde man på våren 1970 invigda "Vinsta Försvarsboställe".

Största rummet blev "Storstugan", där ett hundratal personer kunde bänka sig till måltid eller hålla möten.
"Jaktsalongen" var ett intimt samlingsrum för mindre sammankomster och rådsöverläggningar.
Det hade möblerats med tolv sköna fåtöljer.
Fastigheten inrymde i övrigt hemvärnsområdets expedition och en köksavdelning samt ett par mindre rum.

Hemvärnet hade Vinsta gård fram till 2004, då scouterna övertog gården.
På 1980- och 90-talen gavs sporadiskt ut en tidskrift med lite information om hemvärnet
och några kåserier om vad som hänt i kompaniet. Skriften pryddes med en bild av Vinsta gård.I samband med vårens långövning 1984 togs ovanstående bild av Spånga-Hässelby Hemvärnskompani.
Bilden togs efter det att kompaniet varit i verksamhet ett helt dygn med mycket krävande övningar.
I främre raden står från vänster områdesadjutanten Gösta Randleff (fanbärare),
hemvärnschefen Rune Runsten, kompanichefen Stig Wallin och kretsinstruktören Anders Brundin.1984 skrev tidningen Västerort om hemvärnet, som visade upp sig i Vällingby centrum på Frivilliga försvarets dag:
"Det blev inte bom-bom och byssa och kanon på Vällingbyplan i lördags, som någon kanske hade väntat...
Men Spånga-Hässelby hemvärn gav en imponerande uppvisning av sina resurser
som kändes trygg i tider när det blåser frostiga vindar kring våra kuster."Så här såg hemvärnets brevpapper ut på 1980-talet, med en bild av Vinsta gård.

Insatskompani Västerort bildades 2001 genom att kompanierna i Bromma och Spånga-–Hässelby gick samman.
Under 2004 anslöts även Mälaröarnas kompani som under en period bildade kompaniets Mälaröpluton.
Sedan 2011 är kompaniet omstöpt till insatskompani och namnet ändrat till Västerort.
Sedan 2012 står man under Järva Hemvärnsbataljon som då startades.
Kompaniet organiseras av personal boende i främst Stockholms västra stadsdelar.Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.