HÄSSELBY HEMBYGDSFÖRENING 30 ÅRSJUBILEUM 2008

Foto: Henrik Henrikson

Hässelby hembygdsförening bildades den 22 februari 1978 vid ett möte i Lindaugården. Upprinnelsen var Stadsmuseets utställning "Sopor blev blommor" som hässelbybon Kalle Lantz lyckades få uppsatt i Kyrkhamnsskolan. I samband med utställningen kom han med idén att Hässelby borde ha en hembygdsförening. Listor lades ut och snart hade ett 100-tal personer anmälde sitt intresse. En interimsstyrelse tillsattes och den 5 april 1978 hölls Hässelby hembygdsförenings första årsmöte.

Under de gångna 30 åren har en hel del hänt

- 1985 invigdes Hässelby trädgårds- och hembygdsmuseum efter flera års hårt arbete av Hässelby hembygdsförening och andra föreningar i Hässelby. Föreningarna fick till slut staden att rusta upp det gamla kommunalhuset som stått och förfallit sedan inkorporeringen med Stockholm 1949.

- Genom åren har Hässelby hembygdsförening haft en omfattande bokproduktion och gett ut sammanlagt nio böcker. Den första var boken Hässelby som kom 1991, boken om Hässelby gård kom 2006 och det kommer ständigt nya böcker.

- Hässelby Museum har hållit öppet i stort sett varje söndag kl. 12-15 från mitten av september till mitten av maj. I regel har det funnits ett program kl.13-14 i form av ett föredrag eller film med anknytning till Hässelby. Museet har även varit öppet för guidade visningar. För skolklasser har dessa visningar varit kostnadsfria och ett stort antal skolklasser har härigenom kunnat ta del av Hässelbys historia.

- Utöver aktiviteterna i museet har föreningen även anordnat utflykter, vandringar och studiecirklar. Vi har också deltagit i externa aktiviteter som t.ex. Blomsterfesten och Kyrkhamns-dagen. Med bokbord i bl.a. Åkermyntan försöker vi komma i kontakt med fler hässelbybor.

- Sedan 1987 har föreningen gett ut en medlemstidning. Den kommer ut fyra gånger per år med bl.a. artiklar om hembygden och kommande söndagsprogram.

Bli medlem

Du som känner för hembygden och tycker att det är viktigt att förmedla Hässelbys historia till kommande generationer och att stödja hembygdsföreningens arbete - bli medlem i Hässelby hembygdsförening.

Medlem blir Du genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens plusgirokonto 435 47 52-0. Som betalningsmottagare anger Du Hässelby hembygdsförening. Glöm inte att ange Ditt namn och Din adress. Medlemsavgiften är 150 kr per år för enskild medlem. Familjemedlemskap kostar 200 kr och för företag och organisationer är medlemsavgiften 250 kr per år. Som medlem får Du Hässelby hembygdsblad hemsänt i brevlådan.

Föreningen har en egen hemsida.


Söndagen den 13 januari 2008 firade Hässelby Hembygdsförening 30 år.
Åke Nilsson, som då var ny ordförande i föreningen höll ett tal och informerade om den nya bildutställningen.


Det var en skärmutställning som omfattande berättade om föreningens 30-åriga historia.


Bland alla besökarna kunde man träffa konstnären Per-Erik Willö.

Som alltid stannade sedan många för att träffas och diskutera Hässelbyhistoria. Det bjöds dagen till ära på gratis kaffe med hembakat.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.