HÄSSELBY HEMBYGDSFÖRENING


Bildades för mer än 35 år sedan
Hässelby Hembygdsförening bildades 1978 efter en idé av den legendariske hässelbybon Karl-Evert Lantz.
Man började i maj 1987 ge ut Hässelby Hembygdsblad som delas ut till alla medlemmar. Bladet utkommer numera med fyra nummer per år och innehåller artiklar om Hässelby, aktuellt och historia.
Föreningen har också gett ut många böcker, t.ex. Hässelby år 1991 och Hässelby under ett sekel år 1997. Dessa speglar framförallt villastadens framväxt ur olika aspekter från slutet av 1800-talet. Jag har bidragit med bland annat boken Hässelby Gård då och nu.


Föreningens målsättning:
...att verka för ökat intresse för kunskap om Hässelbys historia, dess nutid och framtid,
...att värna om och vårda dess miljö- och kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer,
...att samarbeta med kommunala organ, skolor och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar Hässelby och dess utveckling.

Egen hemsida
Hässelby hembygdsförening har sedan den 1 december 2002 en egen hemsida. Där kan man läsa om vad som är på gång på museet, dessutom föreningens syften och verksamhetsområden, info om museet och dess arkiv.

Foto: Henrik Henrikson


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.