Gransäter för 100 år sedan
Text: Henrik Henrikson

Gransäter var en handelsträdgård på den väg som då hette Bondevägen 45, och i dag heter Karl Bondes väg 90. Huset ägs numera av Hässelby scoutkår.
Här har jag fått tag i några unika bilder från omkring 1913 som visar hur huset såg ut då för hundra år sedan.
Mannen i hatt är trädgårdsmästaren Nils Larsson (1885 – 1969). Med hjälp av hans barnbarn, Barbro Jernström, har vi kunna identifiera de flesta på kortet:
Pojken på marken är sonen Atle (1909 – 1970).
Pojken i trappan är sonen Sture (1912 – 1993).
Mannen är en av de anställda, namn okänt.
Den äldre kvinnan är Karolina Vesterlund, Nils Larssons svärmor. Innan hon flyttade in hos sin dotter, var hon med sin man arrendator på Björnboda torp.
Längst till höger Nils Larssons hustru Julia (1885 – 1945). När denna bild togs var hon med säkerhet gravid, eftersom sonen Sven kom att föddas i januari 1914.

Nils Larsson startade sin handelsträdgård 1907, Huset byggdes 1908, alltså fem år innan denna bild togs. Det fick namnet Gransäter.
De tre sönerna bytte på 1930-talet efternamn till Langö, men föräldrarna behöll namnet Larsson.

Här ser vi två av de män som jobbade på Gransäters handelsträdgård vid den här tiden. De håller just på att gräva upp jord, som lastas på en bår. Det är ett träbord med fyra skacklar, så att de lätt kunde bära jorden till det växthus där det behövdes.

I bakgrunden syns de lite lägre växthusen som kallades kaster. Där odlade Nils Larsson luktvioler. Dessa knippades i små buketter som kvinnor satte på dräktslaget. Det var en riktig hälsning till våren.

Till vänster skymtar Gransäters bostadsbyggnad.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.