I januari 2022 presenterade jag en artikel om Torevägen i Hässelby villastad.

Nu har Kjell Bävergren bidragit med en hel bildskatt från ett av husen på den gatan - Torevägen 5. Dessa bilder tog Kjell 1974 och 1975. Han berättar till denna bild:
"Min syster med man flyttade in här i april 1974. I början användes den ursprungliga stentrappan, som senare skulle tas bort, och ersättas av en trätrappa till höger om den. Ett garage byggdes även, delvis på den gamla trappens plats."
Vy från huset över trädgården ner mot vägen. De två husen på andra sidan vägen är Torevägen 2 och Brändövägen 24. De husen finns kvar idag.På denna del av tomten byggdes 1975 ett nytt hus.Baksidan av huset på Torevägen 5. Här låg ingången.Tomten åt nordväst hade mycket bråte.Den ursprungliga stentrappen, samt husets oljetank.Vanligtvis låg villornas oljetankar nergrävda under jord, men den här låg ovan jord intill stenmuren.Precis nedanför den vita villan låg en liten byggnad. I bakgrunden skymtar den röda villan som låg på Torevägen 3.Kjell Bävergren berättar om den lilla byggnaden som låg nedanför den vita villan:
"En skröna säger att "Ap-Kalle" bodde i denna lilla byggnad på tomten. Den ska ha haft jordgolv, och den saknade värme. Vidare så ska den personen ha jobbat på järnvägen som soptågen till Lövsta använde. I det ganska närbelägna lokstallet ska han ha kört loket genom lokstallsvägen. Själva händelsen och fotografi finns dokumenterade, men jag har dock ej kunnat få bekräftat att någon "AP-Kalle" skulle ha varit med vid olyckan, eller ens bott i byggnaden. Uppgifterna från 70-tal eller 80-tal kommer från någon eller några då boende på Torevägen."Markarbete 1975 för det hus som sedan skulle byggas här på Torevägen 5.Här syns den nybyggda villan till höger och uppe till vänster ser vi den vita villan, innan den revs.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.