Klas Nybergs gränd är en ganska kort lokalgata som ligger i södra Hässelby villastad uppe på en höjd. I bildens nederkant syns gatan med sina villor, och bakom ser man villabebyggelsen ända ner till Mälarstranden. Ute i vattnet ligger Lambarön och Mälarens vidsträckta övärld. Till vänster i fjärran skymtar Hässelby strands höghus och kraftvärmeverkets skorstenar. Bilden är tagen 2021 av M Ekman.På 1926 års stadsplanekarta har jag markerat Klas Nybergs gränd med rött. Gatan är 130 meter lång i nordsydlig sträckning med en böj på mitten. På den här tiden hette gatan Nybergsvägen. Till höger om Nybergsvägen syns en osymmetrisk tomt i brunt markerad med OB (offentlig byggnad). Där låg villastadens brandstation.

Denna karta innehåller många planer som aldrig förverkligades, till exempel ett stort salutorg omgivet av stora hallbyggnader i nederkanten av kartan. Där hamnade istället Hässelbys tennisbanor.
Klas Nybergs gränd fick sitt namn från Klas Nyberg efter ett förslag av Spångarådet 1949. Han var donator till en mindre fond för fattiga i samhället.
Fonden skötte av den dåvarande fattigvårdsstyrelsen, och övergick till Spånga församlings fattigvårdsstyrelse då Hässelby inkorporerades av Stockholm.

Enligt donationsbrev given till Hässelby villastads fattigvårdstyrelse, skall avkastningen tillfalla Hässelby villastads köpings nuvarande område boende och tidigare verksamma personer ur arbetarklassen (10 personer).
År 1974 bröts stadsdelar ut ur Spånga församling och bildade Vällingby församling. Till Vällingby församling hör Grimsta, Vinsta, Vällingby, Råcksta, Kälvesta och Nälsta. Spånga gamla förvaltningsområde omfattas i dag av de sociala distrikten 15, 16 och 17.
För Nybergs fond fann man att endast socialdistrikt 15 kunde komma ifråga, då testator hade begränsat avkastningsområdet till Hässelby villastad.

Klas Nyberg föddes1879 i Årdala i Södermanland. Han växte upp med sina föräldrar på ett soldattorp, Pallingtorp i Södermanland. Jobbade som timmerman och snickerifabriksarbetare i Stockholm. Han blev byggmästare och bosatte sig i Hässelby. Levde hela livet ensam. Han avled 18 oktober 1940 och är gravsatt på Hässelby begravningsplats.
På Klas Nybergs gränd nr 4 byggdes 1934 det här huset.
Här bodde byggmästare Klas Nyberg sina sista år.Till vänster planlösningen över huset på Klas Nybergs gränd nr 4, när det byggdes 1934.

Den högra planlösningen visar huset efter 1961 då huset fick en rejäl tillbyggnad. De röda väggarna visar de tillbyggda utrymmena. Man kan se att det minsta rummet fick bli hall, och köket utökades med en riktig matplats. Den gamla verandan fördubblades till ett större rum. Dessutom tillkom ytterligare ett sovrum och en balkong.
Och så här blev huset efter tillbyggnaden.Ett foto av huset på Klas Nybergs gränd 4, taget i mars 2015 av Hasse Ekman.

Hasse Ekman berättade: ”Här bodde Klas Nyberg. Huset var mindre då Klas Nyberg bodde där, det gamla mindre husets tak finns fortfarande kvar på vinden av det här huset. Nr 4 var det enda huset på den sidan av gatan då jag var ung.”
Ett fint exempel på byggmästare Klas Nybergs skicklighet. Denna villa, som ligger i närheten, på Vidholmsbackarna 60, byggdes av honom 1909.
Foto: Henrik Henrikson.En flygbild från 1958. Klas Nybergs gränd är markerad med gult. Man kan se att vägen då var glest bebyggd med ett fåtal hus.En bild av huset på Klas Nybergs gränd nr 4 idag. När man, i samband med tillbyggnad 1961, skulle rita ut tomten upptäckte man att fastigheten aldrig hade varit föremål för en noggrann gränsbestämning, så man var osäkra på var gränserna gick exakt.
Foto: Henrik Henrikson.På en plankarta från 1964 har jag markerat dåvarande bebyggelsen utmed Klas Nybergs gränd med rött.På den tomten där idag hus nr 6 ligger, fanns tidigare en tvättstuga. Denna tvåvånings tvättstuga uppfördes 1935. På den här ritningen syns den kvadratiska bykstugan med en stor gryta mitt på golvet där man kokade tvätten. Där fanns också ett stort tråg för sköljning av tvätten. Vattnet tog man från en brunn på tomten. Det var byggmästare Klas Nyberg som våren 1935 ansökte att få uppföra denna tvättstuga.På Klas Nybergs gränd nr 6 ligger idag denna gula tegelvilla. Det är ett hus i ett och ett halvt plan. Det byggdes 1959 med alla då viktiga faciliteter, som öppen spis och bastu.

Leif Hendered berättade: ”Vi bodde i det gula tegelhuset (nr 6) mitt emot Einar. Min far byggde huset 1959-1960, då vi flyttade in. Vi sålde det 1980.”
En bild från början av 1950-talet, inskickad av Hasse Ekman. Han berättade:
"Denna bild är från Klas Nybergs gränd i Hässelby Villastad. I mitten Nils och Eva Carlsson och deras dotter Ulla. Ute på sidorna står Anders och Edit Dahlöv. Den lilla grabben hette Arne. Han bodde i tegelhuset runt hörnet på Brändövägen.”

Huset i bakgrunden är Klas Nybergs gränd nr 7. Där bodde Einar Andersson. Det huset finns inte kvar.
”När Einar var brevbärare kom posten punktligt”, berättade Hasse Ekman.
En ritning från 1960 som visar hur huset
på Klas Nybergs gränd nr 6 såg ut då.1998 byttes den lilla balkongen på husets gavel
till en mer rymlig dito.På Klas Nybergs gränds andra sida, den östra sidan, byggdes 1970 fyra stora villor med nr 5-11.
Foto: Henrik Henrikson.Denna villa på Klas Nybergs gränd 8 ligger på den största tomten på den här gatan - 816 kvadratmeter.
Foto: Henrik Henrikson.Till sist kommer vi till villan på Klas Nybergs gränd nr 10. Det är en arkitektritad villa på 166 kvadratmeter, byggd 1974.
Bilder från Notar.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.