Fylledrama i Riddersvik

En intensiv inblick i livet på Riddersviks gård, som det kunde utspela sig sommaren 1910. Detta är ett reportage i tidningen Kalmar från den andra september 1910:

"I Riddersvik har i dag på middagen utspelats ett blodsdrama, hvarvid en skomakeriarbetare under rusets inflytande svårt knifskar sin arbetsgifvare och dennes son samt därefter tillfogade sig själf ett allvarligt knifhugg.

Två hos skomakare Hedberg anställda arbetare hade efter att ha förtärt spirituosa råkat i tvist. Då Hedberg åtföljd af sin son kommit till och skulle medla uppstod en skarp ordväxling. En af gesällerna vid namn Pettersson grep en skomakareknif och högg vildt omkring sig. Den äldre Hedberg fick ena armen uppskuren från axeln till armbågen och ett gapande stygn i nacksenan. Sonen blef nästan värre skadad och blödde ymnigt ur flera sår i nacken och vid örat. Pettersson tillfogade sig själf i sitt öfverlastade tillstånd ett gapande sår i låret.

De skadade fördes till doktorinnan Mortenson, hvilken lade ett första förband. Därefter forslades de till tåget för att föras in till staden. Unge Hedberg var då så medtagen, att han endast rosslade samt yttrade några osammanhängande ord. Ombord på tåget fanns ej en vattenkaraffin och de skadade, som ledo svårt af törst, kunde först i Spånga erhålla ett glas friskt vatten.

Efter ankomsten till Stockholm forslades Hedberg och hans son till Serafimerlasarettet där den senare måste kvarstanna för ytterligare vård.

Våldsvärkaren var vid anhållandet så berusad att något förhör ännu ej kunnat hållas. Han är en 40 års man."

Även i den finska Hufvudstadsbladet uppmärksammade man denna händelse! Där skrev man:

"Blodigt dåd i Stockholm.
Ett ruskigt våldsdåd, som möjligen kommer att kräfva ett människolif, utspelades i tisdags middag i skomakare Carl Johan Hedbergs verkstad i Riddersvik i Stockholm. En af Hedbergs gesäller, vid namn Pettersson, drog under rusets inflytande knif mot sin principal och mot dennes son, Carl Arvid Hedberg. Båda blefvo mycket illa sårade och måste med tåget föras in till staden, där ambulansvagn mötte vid Centralstation och förde dem vidare till Serafimerlasarettet. Sonen kunde efter någon stund lämna lasarettet, sedan han blifvit förbunden, men fadern måste kvarstanna, och hans tillstånd var på kvällen ägnadt att inge allvarliga farhågor.

Omedelbart efter våldet mot fadern och sonen Hedberg tillfogade sig Pettersson ett stort sår i låret med den påföljd att äfven honom måste ägnas läkarvård. Hela den ruskiga historien tycks ha sin åtminstone direkta orsak i ett rus som Pettersson tagit sig tillsamman med en kamrat."

Jag kan informera om att Carl Johan Hedberg senare återhämtade sig och kunde efter sjukhusbehandling återvända till Riddersvik. Bilden visar kvarnen - en del av byggnationen vid Riddersviks gård omkring 1910.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.