1889 började soptågen gå till Lövsta sopstation och 1897 byggdes stationshuset i Hässelby villastad, så att även passagerare kunde åka med tåget. Stationen hette först Riddersvik, men fick sedan namnet Hässelby villastad. I drygt 50 år kunde hässelbyborna åka med tåget från Stockholm ut till villastaden, och då gick man av tåget vid det här stationshuset.
Foto: Henrik Henrikson 1965.Den första december 1956 avgick det sista tåget med passagerare från Hässelby villastad mot Stockholms central via Spånga. Hässelbys station förändrades till obemannad lastplats och uppläts endast för fraktgods i vagnslaster. Själva stationshuset bommades igen helt och lämnades åt sitt öde. Efter det gick det bara soptåg på de här järnvägsspåren.
Foto: Henrik Henrikson 1965.1965 beslutade gatunämnden att järnvägen till Lövsta helt skulle försvinna och soptransporterna skulle ske uteslutande per bil. Torsdagen den 10 september 1970 gick sista soptåget från Stockholms södra till Lövsta. Här ser vi soptåget passera bron mellan Söder och Gamla stan. Bilden är inskickat av Bengan Ljunggren.Våren 1971 började man ta bort rälsen ut till Hässelby och Lövsta. Borta vid sopstationen vid Lövsta stod fortfarande 180 stycken sopvagnar på spåret, men dom väntade bara på att skrotas. En vagn om dagen demonterades och gick in i en av de stora förbränningsugnarna ute i Lövsta.
Foto: Kjell Bävergren.Männen på bilderna använder en specialkonstruerad bensindriven maskin. Med denna drog man upp spikarna ur träsyllarna.
Bild från Dagens Nyheter.
En bild där man ser att rälsen tagits bort lite styckvis, här och där.


Sedan stod stationshuset tomt och övergivet i ett tiotal år. Ingen ville ha kvar det gamla stationshuset, ingen föreslog att man skulle försöka rädda den historiska byggnaden, ingen ansåg det vara värt att ödsla pengar på en renovering.
Foto: Hans Tell.


Det gick som det brukar gå med gamla kåkar som inte används. Fastigheten blev snart tillhåll för lekande barn på dagtid och diverse skumma element om nätterna. Förfallet gick fort. Den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden övergick till att bli ett ruckel.Flera gånger fick brandkåren göra utryckningar till den gamla järnvägsstationen för att släcka bränder. Polisen gjorde också täta påhälsningar, sedan kringboende klagat på busliv i lokalerna. Ingen tyckte att man kanske skulle rädda denna historiska byggnad.
Bild vänster: Lars-Göran Gabrielsson, bild höger: Hans Tell.Villastadens fastighetsägareförening gjorde upprepade framställningar till kommunens myndigheter för att få bort rucklet. Ingen brydde sig om att huset var ett historiskt minnesmärke över järnvägsepoken i Hässelby. Man såg bara ett irritationsmoment som började förfalla mer och mer.
Foto: Kerold Klang.


Många otäcka tillbud förekom under åren. Bland annat hade barn skurit sig illa när de krupit in genom fönstren med krossade glasrutor. Men ingen kommunal instans kunde ge några löften om rivning.

Då vände sig föreningen till barnavårdsnämndens barnolycksfallskonsulent Millan Wigander, och då tog det skruv. Hon inspekterade den gamla kåken, konstaterade att kritiken var väl befogad och slog larm.
Foto: Anders Löfqvist.
Även den historiska gångbron, som inte heller underhållits på många år, och förfallit på ett rent livsfarligt vis, revs. Här ser vi hur man bryter upp själva gångbanan på bron. Man ansåg att den inte bara var sliten och skranglig, dessutom var den ju inte speciellt barvagnsvänlig heller.
Bild från Västerort.Efter många påstötningar från organisationer och enskilda i Hässelby Villastad, jämnades stadsdelens gamla järnvägsstation med marken i maj 1973. En kommunal rivningsstyrka bröt ner den hårt slitna och vandaliserade byggnaden planka för planka.

De boende i Hässelby drog en suck av lättnad när kommunen äntligen rev den gamla stationen, det som man ansåg var Västerorts mest anskrämliga skandalkåk.
Bild från Västerort.
Järnvägsspåren var nu borttagna, viadukten nedmonterad och stationshuset rivet. Ingen minns längre den tid då järnvägen gick till Hässelby villastad. Där stationen en gång stått finns nu någon slags pumpverk, eller vad det kan vara.
Foto: Henrik Henrikson
.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.