Hus i Hässelby, som försvunnit:

Text: Henrik Henrikson 2017.


Under åren har många tillfälliga paviljonger upprättats vid skolorna i Hässelby.
Den som låg vid Maltesholmsskolan får representera dem alla.
Du ser den gröna träpaviljongen till vänster.
Denna bild är tagen av Henrik Henrikson 1965.

Denna paviljong lades våren 1960 på bollplanen intill skolan.
Längst bort, omgärdad med ett högt stängsel, kan man se skolträdgården, som förestods av magister Dahlén.
Han lyckades få odlingen bli rolig och intressant.
I skolträdgården fick varje elev fyra sängar.
De hade växelbruk, man fick inte odla samma sak i samma säng två år i rad.
Denna bild är tagen av Britt Forsén f. Lundén i maj 1973.


När byggnaden uppfördes nere på fotbollsplan
kallade vi barn den för baracken.
Rektor Gunnar Zetterberg påpekade ganska så upprörd
att vi inte fick säga baracken.
Det skulle vara förnedrande för de av våra kamrater som gick där. Det hette paviljong, slog han fast med emfas.

Detta är en bild från 1964 av Bengt Ljunggren, som står i skuggan av skolpaviljongen. Det är Bengts mor som tagit bilden.


Här kan man se att paviljongen på mitten var uppdelad av en brandvägg, med hänsyn till brandbestämmelserna.
De åtta klassrummen låg i fil med en längslöpande korridor som också användes som kapprum.
Klassrummen grupperades parvis kring respektive materielrum och lärarrum. Foto: Henrik Henrikson.

Paviljongen revs i april 1991.
Då hade detta provisorium tjänat som skollokal under 30 år.
Foto av Sven Lundén.


Hösten 2004 rustade man upp idrottsplatsen
där skolpaviljongen legat.
Fotbollsplanen belades med konstgräs
och blev en plan för 7-mannaspel.
Bredvid bollplanen iordningställdes ytor för friidrott.
Fyra stycken 80 meters löparbanor med allvädersbeläggning,
en hoppgrop med allvädersansatsbana för längdhopp
och trestegshopp samt en kulring med kastsektor.
Det ordnas också en streetbasketplan med basketkorg.


I dag är idrottsplatsen en populär samlingspunkt för eleverna i Maltesholmsskolan.
Ingen har nog en aning om att det här har legat en skolpaviljong med åtta klassrum.
Denna bild är tagen av Henrik Henrikson sommaren 2016.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.