Hus i Hässelby, som försvunnit:

Text Henrik Henrikson 2017
Detta hus byggdes 1917 som bostad åt arbetare på Hässelbygodset. Det kallades från början ”Nybygget”.
Femtio år senare kallades det fortfarande för Nybygget.
Bilden är från 1920. Fotograf okänd.

Här kan man se ett uthus intill Nybygget.
Foto från juli 1952 av G. Bauer.

I förgrunden går den gamla vägen mellan Hässelby slott och Riddersvik som anlades redan 1793 av Wiveka Trolle.
I dag går Maltesholmsvägen här.


På denna karta från 1954 har jag markerat Nybygget med gult.
Då hade någon inom stadsplaneringen döpt om huset till Blomsterhuset.

1952, när stadsdelen Hässelby gård byggdes, ansåg man att
detta ”äldre befintliga bostadshus, kan tagas i anspråk för barnstugeändamål”,
eventuellt kompletterat med något extra uthus. Foto: Roland Odlander.

Denna bild av Nybygget fotograferade jag 1967.
När jag och en kompis gick omkring i Hässelby slotts omgivningar träffade vi på detta hus.
Det hängde tvätt överallt och det verkade så idylliskt.
Jag gillade det gamla huset mitt bland alla moderna hus, och tog denna bild - för exakt 50 år sedan.


I huset Nybygget bodde den sista tiden Arvid och Hilda Svensson.

"Det var lugnare i Nybygget förr i tiden", tyckte både Arvid och Hilda Svensson, vilkas stuga nästan begravts av Maltesholmsvägen. Men den stekta sillen blir lika fin på vedspisen trots att man hamnat mitt i storstaden.

Bild från tidningen Västerort 1955.


Efter en besiktning av huset fann man att det var alltför slitet för att kunna användas som daghem.
Man beslutade att riva huset för att ge plats för ett nytt daghem med plats för 39 barn.
Bild från Hässelby museum.

På denna bild från september 1967 kan man skymta Maltesholmsvägen på sin vägbank bakom huset.
Huset är utrymt och klart för rivning. Foto: Roland Odlander.

Så byggdes detta daghem på samma plats, bytte inriktning till förskola, vilket fick ärva namnet Blomsterhuset.
Förskolan ligger tvärs över gatan från koloniträdgårdarna vid Hässelby slott.
Förutom daghemsbyggnaden finns tre förrådsbyggnader.

Åren går. Nu, 2017, är det här en privat förskola med namnet Mästerkatten.

Men ingen minns det gamla fina Nybygget, som låg här förut.
Foto: Henrik Henrikson 2011.Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.