Hus i Hässelby villastad, som försvunnit:

Text och bilder: Henrik Henrikson 2017.


På många ställen i Hässelby kan man finna spår
av husgrunder och rester efter byggnader,
som för länge sedan är glömda och borta för alltid.

Ingen minns vilka som bodde där,
och det finns inte några bilder bevarade som visar hur dessa byggnader såg ut.

Denna husgrund på Bruksvägen 16 får representera alla dessa bortglömda hus.


På denna karta från 1930-talet kan man se
att den här tomten låg i korsningen av de gator som på den tiden hette Birkavägen och Polhemsvägen.


På denna karta från 1951 syns tre små byggnader utritade på tomten. De är placerade långt från vägen, uppe i skogen.

Det var troligtvis en sommarstuga som låg där, vilken under sommarhalvåret beboddes av någon Stockholmsfamilj i medelklassen.
Härifrån var det ju nära till Hässelby strandbad, som låg bara nerför backen.


Sommarstugan hade en rejäl jordkällare.
Där kunde man hålla mat och dricka svalt, även under sommartid.

I dag är källarutrymmet fullt med isoleringsplast, som någon skalat av stulna kopparkablar,
för att kunna sälja kopparen till en skrothandlare.


Här i hörnet av Bruksvägen och Griftegårdsgränd
kan man se den gångstig som leder upp till sommarstugan.

Sommarstugan ska, enligt en muntlig uppgift, ha rivits 1966.

Så nu finns bara några grundstenar och en jordkällare kvar efter det
som varit en Stockholmsfamiljs sommarnöje under många år på 1900-talets första hälft.Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.