Hus i Hässelby villastad, som försvunnit:

Text: Henrik Henrikson 2017.
Bilder (om inte annat anges): Henrik Henrikson.Vivo Knallen Backlura öppnade sin butik 1977 på Blomsterkungsvägen 116.
Butiken kallades även Backlurahallen.

Livsmedelsbutiken hade en karaktär av bybutik eller lanthandel. I början annonserade man livligt i dagspressen. Men redan 1989 började man skära ner på annonseringen i dagstidningar. (Foto: Henrik Henrikson)En unik bild av Knallens interiör.

Fotograf: Stefan Källstigen.

Tomas Melin berättar: På 80-talet, när Knallen var en Vivo butik, så kunde man som barn handla med kundvagnar i barnstorlek här. Om man körde dem i gången direkt till höger innanför entrén - Chips & Läsk - så fanns i golvet två eluttag skyddade av mässningskapslingar. Det ena uttagets lucka var trasig, och körde man ner sin barnkundvagns hjul där så lät det "Klunk" på ett väldigt roligt sätt. Vilka konstiga saker hjärnan väljer att komma ihåg.


Vi går tillbaka lite i tiden.
1952 såg Blomsterkungsvägen ut så här.
Det stora huset bakom häcken ligger på den plats där Knallen sedan låg.
Bilden är inskickad av Monica Uhmeier.

I början var Knallen en populär lokalbutik i norra Hässelby villastad,
men med åren ändrades köpmönstret och Knallen fick problem med lönsamheten. (Foto: Henrik Henrikson)


Butiken bytte namn till Mat Öppet.
Fotograf: Stefan Källstigen.


Under 2000-talet hyrdes en del av lokalerna till en kolgrill och pizzeria.
Knallen slog igen 2012. (Foto: Henrik Henrikson)

I två år stod lokalen tom i väntan på rivning.
Utanför kunde man se en träkonstruktion som verkar ha varit en sittplats runt ett träd,
eller kan det ha stått en belysning i mitten?

De omkringboende var inte så glada över den övergivna byggnaden som stod igenbommad och nedklottrad.
Periodvis vistades okända personer i de förfallna lokalerna. (Foto: Henrik Henrikson)2016 beslutades att Knallen skulle rivas och på platsen skulle byggas tre flerbostadshus, med nio bostäder i varje.

Interiörbilden från rivningen är från Rosento AB.


Våren 2016 hade rivningen kommit igång
och den slitna träbyggnaden bryts ned till smulor och flisor.
(Foto: Henrik Henrikson)

Att den förfallna butiksbyggnaden totaldemoleras var till de flestas glädje och lättnad,
men någon har ändå haft lite vemodiga känslor och skrivit "via i frid, Knallen" (RIP) på väggen. (Foto: Henrik Henrikson)


Sommaren 2016 var hela byggnaden helt jämnad med marken. Endast den runda sittplatsen står kvar framför den stora grusplan där Knallen legat.
(Foto: Henrik Henrikson)


De tre husen som ska byggas på platsen kommer få 66 lägenheter enligt planerna.
Och man har en idé om att husen ska vara klara för inflyttning i början av nästa år – 2018.

Bild från Husman Hagberg.


Vid ett besök i januari 2017 kunde jag konstatera att uppbyggnaden av bostadshusen på platsen inte påbörjats ännu.
Öppningen där Knallen legat är än så länge ett öde fält. (Foto: Henrik Henrikson)


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.