Fakta och bilder är från Hässelbyboken, Svenska Dagbladet, vykort och andra publikationer. Ibland förekommer motstridiga uppgifter om dessa första husen, men jag hoppas att jag har fått fram den rätta historien, i den mån det går.


Det började med att Stockholms stad lade sin nya sopstation ute i Lövsta på 1880-talet. Där krävdes mycket folk för att hålla verksamheten igång. Här har några av de första renhållningsarbetarna ställt upp för fotografering. Efter foto hos Rune Melander.

Det var svårt för dessa arbetare att finna bostäder. Många hyrde in sig hos torparna i omgivningarna. Några arbetarbaracker byggdes i närheten av sopanläggningen, men de räckte inte till.
Fyra renhållningsarbetare kontaktade 1893 greve Carl Bonde på Hässelby slott och frågade om de kunde få arrendera varsin del mark, helst så nära Järfällagränsen som möjligt, så att de inte skulle ha så långt till sina jobb på sopanläggningen i Lövsta.

De fyra hette O Holmstedt, A G Larsson, August Robert Smedin och C R Wallenberg. Greven var positiv till idén, och för 25 kronor om året fick de fyra arrendera varsin tomt. De började omedelbart att bygga och redan efter ett år kunde de fyra flytta in i varsin villa med familjer.

De låg på stadsägorna 473 – 476, och blev därmed de första fyra villorna i det som skulle bli Hässelby villastad. På denna karta från 1930 ser man Brunnsparken nere till höger och det som på kartan kallas Hässelbyvägen heter idag Riddersviksvägen.
Det första huset intill gränsen på stadsäga 473 var villa Lineberg. Där bodde August och Carolin Smedin med sina sex barn. Därför kallades villan också för Smedinska huset.

Ingrid Westman berättar: "Det är ett av mina barndomshem. Det låg på Riddersviksvägen 1, mitt emot Folkets Hus. Det är förmodligen familjen August och Carolin Smedin som är med på bilden. Han arbetade på Lövsta och lät bygga detta hus 1893."

Göran Östergren berättar: "Min farmor, född 1891, hette Elsa Smedin som flicka. Hon berättade att hon var född i torpet Bergtorp. Senare byggde Smedin hus längst nere på Riddersviksvägen mittemot Folkets Hus."
August Robert Smedin med sin hustru Carolina. De var det strävsamma paret som byggde villa Lineberg. Han var född 1863 och hon 1862.
Båda gick bort redan 1909.Detta är baksidan av villa Lineberg. 1895 flyttade också Karl Johan och Johanna Ekström in i detta hus.

”Det fanns inte många hus här i Hässelby, när vi flyttade hit 1895”, berättade fru Ekström. ”Min man började arbeta vid brännugnarna i Lövsta.” Paret fick två barn, Karin (1897) och Carl (1898). Efter några år blev Karl Johan Ekström murare på Lövsta.

Johanna Ekström berättade vidare: ”Vid brännugnarna började även vår son Carl sitt arbete när han blev 15 år.” Carl hade blivit 16 år när han råkade ut för en hemsk olycka. Han jobbade då i pudrettfabriken på Lövsta. Förmannen skulle gå ifrån en stund och sade åt Carl att se till maskinerna. Troligtvis var det så att matarverket på något sätt kommit i olag, och Carl hade då gått ner för att slå ifrån kopplingen. Han fastnade då i någon drivrem, drogs in i axeledningen och klämdes omedelbart ihjäl.
Här sitter Johanna Ekström många år senare, 1948, och pratar med direktör I. Laurin på Folksams försäkringsbolag.

Hon berättar: ”1915 förolyckades vår käre son i sitt arbete, och försäkringssumman efter honom var verkligen behövlig, i synnerhet som vi inte erhöll någon ersättning från arbetsgivaren.” ”Visst var det svårt många gånger med ekonomin, men vi hade aldrig en tanke på att upphöra med försäkringarna”, fortsätter fru Ekström. ”När min man gick bort 1925 var jag tacksam för att vi hade försäkringar. De pengar jag då fick hjälpte mig över de första ekonomiska bekymren.”
I villa Lineberg låg 1916 telefonväxeln i Hässelby. Stationen hade då 20 abonnenter. Föreståndare var Matilda Hagman. Bilden kommer från Rune Melander.

Roland Vallin berättar: "Jag var med och rev villa Lineberg 1964."
Det andra av de fyra husen var Gustafslund. Där bodde renhållningsarbetare Anders Gustaf Larsson med sin hustru Johanna. Anders Gustaf etablerade senare en handelsträdgård här.Denna bild från 1890 visar den unge Anders Gustaf Larsson, som bodde i villa Gustafslund.På detta flygfoto från 1932 ser man var Lineberg och Gustafslund låg i förhållande till lokstallet, som fortfarande finns kvar.

Jag tycker att det hade varit väldigt trevligt och kulturhistoriskt värdefullt om man hade sparat och renoverat dessa allra första villorna i Hässelby villastad. Men så blev det tyvärr inte.
På detta flygfoto från 1930-talet ser vi var de fyra första villorna låg. Lineberg och Gustafslund upptill på bilden, mittemot Folkets hus. De andra två husen, Ekbacken I och II, låg vid Oxelbärsgränd. Uppe till höger på bilden syns Lövsta handelsförening, ett hus med en butikslokal, som fortfarande finns kvar.Samma bildutsnitt som det ser ut idag. Folkets hus och före detta Lövsta handelsförening finns kvar, men i övrigt är alla villorna borta och området bebyggt med radhus. Järnvägsspåret nere till höger på förra bilden har idag blivit Lövstavägen.Nu går vi tillbaka i tiden till de två husen Ekbacken. Här på Ekbacken I bodde renhållningsarbetare Olof Holmstedt med hustru och sex barn. Han var född den 4 juli 1863 i Östrunda församling i Västmanlands län, började vid mycket unga år som lantarbetare i sin hemsocken för att senare resa upp till Norrland som skogsarbetare. I början av 1890-talet sökte han plats vid renhållningsverket i Lövsta, där han stannade i cirka 30 år. I början bodde Holmstedt på Svartsjölandet och fick ro över Lövstafjärden morgon och kväll för att komma till sitt arbete.

Han frågade då greve Bonde på Hässelby om det inte fanns en möjlighet att få köpa en tomt. Tillsammans med en man vid namn Wallenberg fick han löfte att köpa två tomter, Ekbacken I och II. Holmstedt började vid sidan av sitt ordinarie arbete att odla upp sin tomt till trädgård. På bilden från 1911 ser vi honom vid en av drivbänkarna.
På denna bild från 1920-talet ser vi båda villorna, Ekbacken I och Ekbacken II.

Holmstedt i Ekbacken I slutade efter ett tag på renhållningsverket. Förutom att sköta sina trädgårdsodlingar köpte han ett motorfartyg från Finland som sedan gick på fraktfart på Norrlandshamnar.

Som Hässelby snart nog blev ett framåtgående samhälle med behov av affärer av olika slag öppnade Olof Holmstedt en affär för mjölk och grädde med stora leveranser på Stockholm. Den affären låg där Viadukten 5 ligger idag.

Han öppnade också en kol- och vedfirma med tanke på de allt fler och fler etablerade trädgårdsanläggningarna i området. En energisk och företagsam man.
Baksidorna av Ekbacken I och II. Bilden är från 1963, strax före rivningen av husen. I Ekbacken II, huset till vänster på bilden, bodde 1894 renhållningsarbetare Karl Reinhold Wallenberg med sin hustru Vilhelmina och två barn.

Senare etablerade Teodor Axelsson på den här tomten en handelsträdgård, med start omkring 1921. (Foto: Gerd Fogde)
Hela det område, på vilket Hässelby villastad sedan skulle växa upp, utgjordes av utmarksjord till Hässelby, och bästa delen av denna jord hade ett myllager av endast 8 – 10 cm. På de inköpta jordbitarna började trädgårdsmästarna att var för sig bygga upp sina anläggningar. Det var att bryta sten, hugga upp rötter, torrdika mossar och framför allt omarbeta jorden, så att den blev lämplig för en intensiv trädgårdsskötsel.
Sedan jorden brutits upp, djupgrävdes den till över en meters djup och hela jordmassan samarbetas med gödsel. Man kunde på detta sätt ganska snart omskapa den ibland mycket magra jorden till verkligt god trädgårdsmylla.

De som nu började köpa jord för byggande av egna hem i Hässelby villastad, var arbetare och förmän vid renhållningsverkets anläggningar vid Lövsta. De hade i allmänhet sina små trädgårdar, som de skötte ovanligt bra. Några av renhållningsverkets arbetare gick något längre än de övriga och började driva trädgårdsskötsel inte bara för eget behov, utan även för försäljning.
Foto: Gerd Fogde 1963.
På denna karta från 1951 ser vi hur de fyra villorna var placerade. Jag har markerat dem med rött. Gränsen till Järfälla har jag markerat med lila. Man kan se hur husen låg i förhållande till Riddersviks gård, Folkets hus och Hässelby kyrka (längst ner till höger).

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.