BUSSLINJE 82

Länge hade det i Hässelby funnits önskemål om en busslinje som skulle förbinda villastaden med Islandstorget där Ängbybanans spårvagnar hade sin dåvarande ändhållplats. Men eftersom Stockholms Spårvägar bara kunde inneha busslinjer inom stadens gränser, så blev denna anslutningsbuss möjlig först efter 1949 då Hässelby inkorporerades med Stockholms stad.
1950 fick Stockholms Spårvägar tillstånd att öppna denna busslinje mellan Sandviksvägen i Hässelby och Islandstorget. Linjen fick nummer 82. Vissa turer på den nya busslinjen gick ut till Lövsta-tvätten.

De första åren var vändpunkten för buss 82 vid Berghamnsvägen och Sandviksvägen trångt tilltagen och kunde nästan betraktas som en farlig trafikfälla. När bussen stod inne vid hållplatsen i väntan på avgångstid blockerade den, jämte den intilliggande höga granhäcken, fullständigt all sikt för trafiken i båda riktningarna. Att sticka fram kylaren bakom eller framför den stillastående bussen var ett vågspel. Det kunde ju komma en bil från motsatta håll.

Den 26 oktober 1952 blev buss 82 anslutningslinje till tunnelbanan och den 9 november samma år numrerades linjen om till 119.
Det var alltså i samband med att tunnelbanan byggdes ut till Vällingby (med ändstation vid tunnelbanehallarna i Råcksta första tiden) som linjenumret 82 byttes till 119. Linjen gick dock kvar till Islandstorget fram till dess Vällingbys "riktiga" t-banestation togs i bruk.

Ett vykort visar buss nr 119 på 1950-talet. Lägg märke till hållplatsstolpen till vänster om bussen! Det är SJ linje 3:s hållplats Sandviksvägen mot Norra Bantorget, när den kom från Hässelby Strandbad. De turer som kom från Berghamns Brygga använde 119:s hållplats.
Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.