Berghamns brygga genom tiderna
(text: Henrik Henrikson)

Vid Berghamn är stranden extra bergig. Där anlade man i början av 1900-talet en hamnplats.
Det blev en viktig hamnplats för den växande villastaden i Hässelby.
På denna karta från 1902 kan man se att Berghamns brygga redan fanns vid den tiden.
Och man ser den långa backen som leder upp från träbryggan till bebyggelsen, som då främst koncentrerade sig kring järnvägen.
Man kan också se att järnvägsstationen ännu inte fått namnet Hässelby villastad, utan ännu hette Riddersvik.
I början av 1900-talet transporterades sommartid de flesta trädgårdsprodukterna med båt från Berghamns brygga.
Här har man ännu inte byggt ut hela kajområdet.
Berghamns brygga på 1910-talet.

Den som ville åka med båten eller hade varor att skicka fick använda semaforen vid bryggan.

En idyllisk bild där man kan se alla de ekor som låg förtöjda utmed kajkanten.
Berghamns brygga var på den här tiden en viktig hamn för alla de varor villaägarna behövde utifrån.
På kajen ligger en trave med timmer, och i förgrunden sköljer en dam sin tvätt i vattnet.
Ett fartyg ligger vid bryggan med ångan uppe. Ner till båten transporterades trädgårdsmästarnas lådor med häst och vagn, med skottkärra eller bars på bårar.
Berghamns brygga 1915. Berghamnsvägen leder i en lång backe upp till villastadens bebyggelse.
Trädgårdsmästarna kunde på den här tiden fylla två båtar med upp till 400 lådor för transport in till staden varje morgon.
Det var inte ovanligt att båtarna hade hela fördäcket lastat med trädgårdsmästarnas produkter.
Varorna såldes sedan vid Munkbron, Kornhamnstorg, Mälartorget eller Hötorget. (Fotograf Erik Holmberg)
Berghamns brygga 1917. På denna bild råder för en gångs skull en ödslig ro.
Denna plats där Mälarbåtarna angjorde var på den tiden en viktig länk med huvudstaden. Man samlades gärna vid bryggan när det var tid för någon av dagens båtar.

Många av de vita båtarna som trafikerade Mälaren lade till vid Berghamns brygga. Här har ångbåten Valborg just kastat loss. (Fotograf: Severin Björk)

Berghamns brygga och den närmaste bebyggelsen. Året är 1924.
Fram till nu har Berghamns brygga varit byggd i trä. En brygga av det här slaget slets mycket hårt, och 1930 hade den blivit helt nersliten.

Hässelby kommunalfullmäktige beslöt då att bygga en ny brygga vid Berghamn för 7000 kr. Den skulle bli av järn och betong. Visserligen hade de mesta transporterna övergått att skickas med lastbil, men bryggan borde rustas upp ändå, menade man.

Bilden från Stockholms Förstadsblad visar hur dåligt skick den gamla träbryggan var i.

Denna bild från boken "Hässelby" visar en kollastad båt som på 1940-talet anlöpt Berghamns brygga.
Bildtexten lyder: "Det är antagligen någon trädgårsmästare som hämtar ett lass av den eftertraktade varan. Men det är inte måttligt vad man har spillt på bryggan."
En vy över viken på 1950-talet, där Berghamns brygga ligger.
En annan bild från samma tid. Här kan man också se Allmänna badet i nederkanten.
Flygfoto av Berghamns brygga.
Från april 1928 gick fast busstrafik från Berghamns brygga in till Stockholm. Bussarna gick från den här hållplatsen varannan timme.

1955 lade man ner busstrafiken från Berghamns brygga.

Högt uppe på klippan ovanför Berghamns brygga fanns denna vackra villa. Den beboddes av en äldre dam vid namn Sahlin. Hon drev en firma som hette Skandinaviska Broderier. Numera är huset rivet. Synd på så fantasifull arkitektur. Denna bild är från 1972. (Fotograf: A. Åkerlind)
Berghamns brygga på 1960-talet. Ekorna, som förr låg förtöjda utmed kajen har försvunnit.
I stället står en rad personbilar parkerade utmed kajkanten.
När jag en gång 1967 passerade Berghamns brygga såg jag denna skylt invid den branta bergväggen. Platsen har alltså även kallats Hässelby hamnplan. (Foto: Henrik Henrikson)
Här ligger fartyget Rya vid Berghamns brygga. Den som är intresserad av att dyka kan finna mycket intressant i vattnet utanför bryggan. Du kan hitta båtvrak, cyklar och flaskor. Kanske också kassaskrin och trädgårdstomtar, förutom fiskar och kräftor. Men man ska absolut inte dyka direkt från bryggan, för där finns många stenar och skrot precis nedanför. (Fotograf: Gösta Widlöf)
Sommaren 2015 var det åter dags för en omfattande renovering av bryggan. (Foto: Henrik Henrikson)
När detta skrivs januari 2016 pågår så sakteliga renoveringen, och den planeras vara klar till sommaren. Vi får se vad det blir när allt är klart. Sista ordet om Berghamns brygga är ännu inte skrivet.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.