Barnhemmet Glädjen i Hässelby

Där dagens Barnhemsvägen ligger i Hässelby villastad fanns i början av 1900-talet ett barnhem som drevs i Frälsningsarméns regi.

Det började med att man inom Svenska Frälsningsarmén fick en idé om att de borde göra ”någon större kristlig kärleksgärning”. Detta var år1910 och man beslutade att man skulle göra något speciellt för barnen i samhället – ett barnhem.

I november 1910 utfärdades ett upprop om saken och det resulterade i att en grundplåt på 3,000 kronor på kort tid insamlades bland Frälsningsarméns medlemmar och vänner.

Man började se sig om efter en villa i Stockholms närhet, lämplig för ändamålet. En sådan fann man snart i Hässelby. Den fastigheten inköptes för 7,200 kr och 1911 öppnade Svenska Frälsningsarmén sitt första barnhem - "Glädjen", som låg i början på den väg som i dag heter Barnhemsvägen.

Den inköpta tomten bestod från början av idel grus och oländlig mark, men förvandlades på ett par år till en idyll. Det stora markområdet som flera gånger tillköpts fick på villans framsida en trädgård med en mängd fruktträd för hemmets behov, och på baksidan var det nära till en barrskog, där barnen kunde leka.

Redan från början kunde 15-16 barn vara omhändertagna samtidigt på detta hem. De var i åldern 2 – 10 år. De flesta barnen hade ensamma mödrar, som inte kunde ha barnen hos sig.

Barnhemmets föreståndarinna, kapten Tyra Hansson, ansvarade för hemmets ekonomi, och detta var ingen lätt sak, då mödrarna till barnen i regel inte kunde betala så stort underhåll som egentligen skulle behövts. Några betalade en liten summa per månad men i många fall betala de ingenting alls. Därför måste kapten Hansson vädja till allmänheten som hjälp. Man önskade sig lite nya möbler, som till exempel korgmöbler till stora hallen och en orgel eller ett piano för de sångstunder man hade med barnen.

På ett annat barnhem i Sundsvall, som Svenska Frälsningsarmén också bedrev, kunde en dag på den här tiden i början av 1910-talet se ut så här (och man kan förmoda att det gick till på liknande sätt i barnhemmet i Hässelby):

”Vi börjar med gemensam frukost kl. 7,30 på morgonen. Så skickas de äldre barnen till skolan för att sedan åter samlas till måltid kl. 10. Ett aftonmål kl. 3 e. m., varefter läxläsning pågår till ½5. Dagen avslutas med kvällsmål kl. 6 och så är barnen färdiga för ”John Blund”. Mellantiderna sysselsätts barnen med arbete och lekar.”

Barnhemmet ”Glädjen” var från början väl trångt för så många barn. Det saknades badrum och det fanns ingen ventilation i rummen. Dessutom fann man vid en inspektion att det var dåligt med garderober. Det ansågs då att antalet barn borde inskränkas till max tio.

I början på 1930 började man modernisera hemmet. Bland annat lades nya korkmattor in i huset. För pengar som man samlat in och fått ihop vid försäljningar utförde man dessutom en tillbyggnad. Denna nya del innehöll på nedre botten en stor matsal samt ett nyinrättat badrum, i övre våningen två nya rum. Centralvärme och varmvatten infördes, köket blev moderniserat och målat i björk, de övriga rummen blev försedda med nya, ljusa tapeter. Utvändigt blev verandan på framsidan borttagen. Man tyckte den var missprydande. Villan blev så slutligen brädfordrad och målad i en ljusgul färg.

I november 1930 hade man så en liten invigningsfest för att fira det helrenoverade barnhemmet, med inbjudna pastorer och en sångkör.

Vad som sedan hände med barnhemmet Glädjen vet jag inte, men nu är huset rivet och borta för länge sedan. Endast gatan med namnet Barnhemsvägen vittnar om var hemmet har legat.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.