Vällingby centrum från luften

Dessa vykort visar hur Vällingby såg ut omkring 1953 - 1955.
Bilder från vykort, text av Henrik Henrikson.

På detta flygfoto från 1953 syns i nederkant Vällingby skola och Ångermannagatan.
På avstånd ser man Vällingby centrum som är en enda stor byggarbetsplats.
Spångadepån för tunnelbanan 1953. Den döptes senare om till Vällingbydepån. I övre högra hörnet syns bygget av Vällingby centrum.
Precis i bildens högerkant skymtar man den provisoriska tunnelbanestation som användes innan Vällingbystationen var färdigbyggd.
Man kan se att centrumanläggningen börjar ta form. Till vänster håller man på att bygga raden med höghus utmed Ångermannagatan.
Även bygget av tunnelbanestationen har kommit en bra bit.
I förgrunden kan man se bebyggelsen utmed Lyckselevägen.
Det som ser ut som en bred gata nedtill höger är banvallen där tunnelbanespåren ska gå fram.
Vällingby centrum söderifrån. Mitt i bilden syns tunnelbanestationen och precis bakom kan man se att bygget av läkarhuset
kommit omkring fyra våningar upp.
Detta flygfoto är från 1955, och Vällingby ursprungliga centrum är färdigbyggt. Sedan kom det ju många tillbyggnader under åren.
Man kan också se att läkarhuset, som ligger precis till höger om tunnelbanestationen, nästan blivit färdigbyggt.
Den långa längan av bostadshus som syns i förgrunden ligger utmed Vittangigatan.
En bit av flygplanet kom med på bilden, i högerkanten.
Denna bild är också från 1955 och visar Vällingby centrum mer från nordväst. Den låga bebyggelsen i förgrunden ligger utmed Jämtlandsgatan.

Se många fler bilder från Vällingby

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.